Oslavy 74. výročia oslobodenia obce Nemecká

Dňa 22. marca 2019 si obyvatelia obce Nemecká pripomenuli 74. výročie oslobodenia obce spomienkovou akciou pri Pamätníku oslobodenia.

Pri tejto príležitostí predstavitelia obce spolu s vedúcim Základne nepotrebného majetku Nemecká podplukovníkom Mgr. Patrikom Maslákom položili veniec k pamätníku. Následne poslanec miestneho zastupiteľstva obce Ing. Jozef Kliment predniesol slávnostný príhovor. Vzdať úctu hrdinom prišli aj profesionálni vojaci a zamestnanci VÚ 1043 Nemecká.

Obce Nemecká, Dubová a Zámostie (v súčasnosti tvoria spoločnú obec Nemecká) boli oslobodené v noci z 21. na 22. marca 1945 vojskami rumunskej armády a vojskami 2. ukrajinského frontu. Obyvateľstvo pomáhalo osloboditeľským jednotkám postaviť provizórny pontónový most cez Hron a odstraňovať spílené stromy z cesty smerom na Sv. Ondrej (Brusno), aby im umožnilo ďalší postup. Neskôr sa do obcí vrátili obyvatelia, ktorí sa pred frontom ukryli v horách a postupne aj muži, ktorých odvliekli Nemci.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: rtm. Bc., Peter Horák, Základňa nepotrebného majetku – Nemecká, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky