Dôstojník troch armád

Uplynulo už 120 rokov od narodenia zrejme najznámejšieho Bošáčana Štefana Jurecha, dôstojníka s vysokou vojenskou kvalifi káciou, slovenského vlastenca a generála popraveného nacistami. Jeho život v mnohom pripomínal osud slávneho Korzičana Napoleona Bonaparta...

Mal rovnako územčistú postavu, meral 158 cm. V mladších rokoch bol trénovaný športovec, zdatný jazdec na koni. Napriek výchove v rímskokatolíckom prostredí správal sa ako ateista. Bol antifašista a slavianofi l. Podobne ako kedysi Napoleon, keď už bol britským väzňom na ostrove Svätej Heleny, pokladal vojnu proti „ruskému medveďovi“ za osudnú chybu, s tragickými následkami pre Slovensko. Zapojil sa do plánov protinemeckej a protifašistickej rezistencie na Slovensku. Na druhej strane rešpektoval autoritu. Bol v prvom rade vojak a tak sa aj správal. Určitým zásadám zostával verný, no ako každý človek dopúšťal sa aj chýb a omylov.

Narodil sa 9. júna 1898 v rodine roľníka Jána Jurecha (1861-1933) a jeho manželky Anny (1861-1910), rodenej Adámaťovej, ako šieste dieťa zo siedmich. Jeho štyria súrodenci zomreli pri alebo skoro po narodení, prípadne vo veľmi mladom veku. Po štúdiu na Katolíckom vyššom gymnáziu v Nitre (1910-1915) pokračoval od jesene 1915 na Kráľovskom katolíckom vyššom gymnáziu v Trenčíne. Pôvodný zámer vyštudovať za rímskokatolíckeho kňaza, o ktorej rodičov presvedčil miestny dušpastier Augustín Feitscher a svoje argumenty navyše podložil peniazmi, definitívne zmenil svetový vojnový požiar, neskôr nazvaný Veľká, resp. Svetová vojna. Rakúsko-uhorská vojnová mašinéria na študenta Jurecha nezabudla a ešte pred dovŕšením 18. roku života ho povolala do armády.

Text: dr. Petr Švanda, CSc.
Foto: archív autora, Marcela Jurecha a VHA Bratislava

Viac sa dočítate v časopisu Hobby Historie 43 (3/2018), ktorý vyšiel 15. 8. 2018.

Obsah Hobby Historie 43 nájdete – ZDE.

Knižné novinky