Poslední císařův polní pilot?

Nadporučík Othmar Wolfan (1894-1990)


Díky tomu, že se dožil požehnaných 95 roků, byl rakouskou komunitou zájemců o historii c. a k. letectva nazýván „císařovým posledním polním pilotem“ (Des Kaisers letzter Feldpilot). Ostatně tak také zněl titul publikace, která o něm a jeho setnině vyšla krátce po jeho smrti. Nebyla to však až tak úplná pravda, jak bude ještě v závěru uvedeno.

Životní a letecké osudy Othmara Wolfana jsou však hodné pozornosti i z jiných důvodů. Nejen proto, že měl domovskou příslušnost na Moravě, ale i proto, že byl jedním z mála německojazyčných důstojníků, kteří po válce sloužili - v jeho případě ovšem nepříliš dlouho - jako stíhači u čs. letectva. Nebyla to však poslední letecká uniforma, kterou v životě nosil. Ve své vojenské kariéře totiž postupně sloužil u letectev celkem tří armád.

Sesedlý kavalerista
Narodil se 19. srpna 1894 ve Vídni jako syn Emila Wolfana, oficiála c.k. drah, který však byl brzy na to služebně přeložen do Olomouce (železnice tam byla přivedena v roce 1883). Rodina se usadila v nedalekých Nových Sadech (Neustift), konkrétně na adrese Villa Wolfan č. 142.2) A právě díky otci rodina Wolfanova také v Nových Sadech (dnes jsou olomouckou městskou čtvrtí) získala domovské právo (Heimatrecht), resp. domovskou příslušnost (Heimatzuständigkeit). Tato skutečnost je pro naše vyprávění velmi podstatná, protože ve svých důsledcích po skončení války nejvíce přispěla k tomu, že Othmar Wolfan sloužil v československé armádě, respektive letectvu.

Text: PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D., VHÚ Praha
Foto: VÚA-VHA Praha, ÖStA-Ka Wien, NA, Kew, IWM, CCI, G. Birks, J. Butkiewicz, B. Ciglić, Z. Csirók, I. Gabler, R. Gentilli, J. Guttman, A. Kemp, P. Kudrna, A. Kustan, C. Owers, F. Selinger, V. Schildberger, K. Straka, J. Václavík, L. Winkler, O. Wolfan, J. Žampach a sbírka autora

Více se dočtete v časopisu Hobby Historie 43 (3/2018), který vyšel 15. 8. 2018.

Obsah Hobby Historie 43 naleznete – ZDE.

Knižné novinky