Českoslovenští vojáci na britských silnicích

za 2. světové války


Na přelomu června a července 1940 do Velké Británie z poražené Francie přijelo necelých pět tisíc vojáků československé zahraniční armády. Po odchodu levicových vzbouřenců a vytvoření čs. leteckých jednotek zůstalo v táboře v Cholmondeley něco přes tři tisíce mužů, kteří se v polovině srpna 1940 stali základem 1. československé smíšené brigády (resp. od července 1941 Československé samostatné brigády). Ta je až do své reorganizace na obrněnou počátkem září 1943 považována v podstatě za „pěší“ jednotku. Doslova vzato, toto tvrzení platilo jen v prvních týdnech její existence.

Motorizace československé brigády ve Velké Británii
První motorová vozidla převzaly čs. jednotky již na podzim roku 1940. Rozsáhlá motorizace čs. brigády však byla zahájena v roce následujícím. K 15. květnu 1941 měla 1. čs. smíšená brigáda celkem 374 motorových vozidel, s nimiž najezdila 1 284 230 mil (2 066 326 kilometrů). Do té doby došlo k 74 dopravním nehodám. Do 1. října 1941 počet vozidel u Čs. samostatné brigády vzrostl na 431 (tedy jen zhruba o 15 %). Velmi intenzivní motoristický výcvik, který během letních měsíců probíhal, však dokumentuje celkový počet ujetých mil, který stoupl na 2 230 565 (zhruba 3 588 979 kilometrů) a nárůst dopravních nehod na 150, tedy o více než sto procent.

Text: PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., VHÚ – Praha
Foto: VÚA - VHA Praha, sbírka T. Jakla, sbírka autora

Více se dočtete v časopisu Hobby Historie 42 (2/2018), který vyšel 23. 5. 2018.

Obsah Hobby Historie 42 naleznete – ZDE.

Knižné novinky