Zemřel noční stíhač Zbyšek Nečas

Ve věku 97 let zemřel v minulém týdnu ve Velké Británii plukovník v. v. Zbyšek Nečas. Za druhé světové války se v řadách 68. noční stíhací perutě britského královského letectva (RAF) podílel na obraně Británie a během hlídkových letů se prokazatelně účastnil sestřelení dvou bombardovacích letounů.

Plukovník v. v. Zbyněk Nečas se narodil 6. března 1921 v obci Lazy u Orlové nedaleko od tehdejší Moravské Ostravy. Pocházel ze smíšeného manželství. Jeho otec, důlní inženýr, se narodil do křesťanské rodiny, matka byla vyznání židovského.

Zbyšek Nečas již v mládí toužil stát se letcem. Po nástupu na státní reálné gymnázium v Šumperku se stal členem Masarykovy letecké ligy, což byla organizace, která masově propagovala letectví mezi mládeží a spoluorganizovala výcvik sportovních letců.

Po maturitě chtěl nastoupit k československému vojenskému letectvu. K tomu ale nedošlo, protože 15. března 1939 německá armáda obsadila Čechy a Moravu. Podle tzv. norimberských rasových zákonů, zaváděných i na území Protektorátu Čechy a Morava, byl označený jako „míšenec“. Proto si doslova na poslední chvíli vyřídil dvoutýdenní studentské vízum do Anglie a 3. srpna 1939 odcestoval.

Přihlásil se do RAF
Po vypuknutí 2. světové války se domů nevrátil. Naopak, v následujícím roce se dobrovolně přihlásil do řad RAF. Absolvoval kurz palubních radiotelegrafistů i nástavbový kurz. V prosinci 1941 začal sloužit u britské 68. noční stíhací perutě, u níž byla zakrátko zorganizovaná československá noční stíhací letka. Zbyšek Nečas nejdříve vykonával funkci radarového operátora. V řadách 68. noční stíhací perutě britského královského letectva (RAF) se podílel na obraně Velké Británie a v během hlídkových letů se prokazatelně účastnil sestřelení dvou bombardovacích letounů.

Po dobu své bojové činnosti byl vždy velmi dobře hodnocen. Dokladem toho jsou četná ocenění. Byl povýšen do nejnižší britské důstojnické hodnosti Pilot Officer (poručík) a do čs. hodnosti podporučík letectva v záloze. Rovněž byl vyznamenán dvakrát Československým válečným křížem 1939, pětkrát Československou medailí Za chrabrost před nepřítelem, dále Československou vojenskou medailí Za zásluhy I. st., Československou vojenskou pamětní medailí (se štítkem VB), britská místa mu udělila kampaňová vyznamenání The 1939-1945 Star, Air Crew Europe Star, Defence Medal a War Medal.

Získal Medaili za hrdinství
V březnu 1947 získal britské státní občanství (československé však neztratil). Vzhledem ke svému jménu, které bylo pro britské prostředí nepraktické, přijal nové anglické jméno John Pemberton. O dva roky později vstoupil znovu do RAF, kde zůstal až do své penze v roce 1971.

Po listopadu 1989 byl ve staré vlasti, kterou navštívil ihned, jak to bylo možné, nejprve povýšen na podplukovníka (1991) a poté na plukovníka (1994). V červnu minulého roku jej prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí za hrdinství.

Text: Armáda ČR /r
Foto: sbírka Jiřího Rajlicha, Vojenský historický ústav Praha

Knižné novinky