79. výročí okupace Československa

U příležitosti 79. výročí okupace Československa pořádala ve čtvrtek 15. března u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze Československá obec legionářská pietní akt. Vzpomínka byla věnována československým občanům, kteří v době okupace padli v řadách odboje nebo se stali obětmi politické a rasové perzekuce. Náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář si společně se členy Československé obce legionářské a dalšími hosty připomněl historické události počátku druhé světové války.

Datum 15. března 1939 je spojené s nacistickou okupací a český národ si ho připomíná jako začátek jednoho z nejdramatičtějších období svých dějin. I když se česká a slovenská společnost tehdy dostala do hluboké krize, její armáda byla první, která hledala východisko.

„Již 14. března odletěli do Velké Británie zpravodajští důstojníci v čele s plukovníkem Františkem Moravcem, aby založili vojenský odboj proti nacistům. Ve stejnou dobu se německým jednotkám postavili v Místku na odpor vojáci 8. pěšího pluku „Slezského“. Na tehdejší Podkarpatské Rusi se odmítly vzdát jednotky 12. pěší divize generála Olega Svátka Hitlerovým horthyovským spojencům a bojovaly až do 17. března, aby pak pokračovaly na Slovensko a do Rumunska,“ připomněl generál Bečvář ve svém projevu.

V bojích se vyznamenal Richard Tesařík, hrdina od Sokolova či Dukly
Mezi Svátkovými vojáky se v bojích vyznamenal mimo jiné Richard Tesařík, pozdější hrdina od Sokolova, Kyjeva a Dukly, zatímco někteří další jeho spolubojovníci vynikli později u Tobruku a Dunkerque. V době bojů na Podkarpatské Rusi již generálové Bílý, Vojcechovský a Ingr začali v Praze a Brně formovat základy celostátní ilegální vojenské organizace Obrana národa.

„Československá armáda v březnu 1939 opravdu nezanikla. Reagovala v mezích svých možností s rozvahou, statečností a závazkem ke svobodě svých národů. A to by dnes měl být závazek současné Armády České republiky vůči jejím předchůdcům i důvod, proč si připomínat březen 1939 nejenom jako symbol ponížení, ale paradoxně také jako důkaz nezlomnosti českého vojáka,“ shrnul generál Bečvář.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, GŠ Armády ČR /r

Knižné novinky