Spomienka na zavraždených slovenských generálov

Včera popoludní si príslušníci Generálneho štábu OS SR na čele s oboma zástupcami náčelníka spolu s Klubom generálov SR a zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripomenuli pamiatku štyroch slovenských generálov zavraždených fašistami v nemeckom koncentračnom tábore Flossenburg v marci 1945.

Na úvod pietneho zhromaždenia zástupcovia GŠ OS SR, KG SR a SZPB položili vence k Pamätníku zmierenia na nádvorí Kutuzovových kasární v Bratislave.

Následne generálporučík v. z. Peter Vojtek pripomenul vo svojom príhovore zhromaždeným historické súvislosti. „Osudy štyroch generálov, Viesta, Goliana, Jurech a Malára, boli počas 2. svetovej vojny rozdielne, ale nakoniec dospeli k rovnakému tragickému koncu," uviedol generál Vojtek.

Na záver zhromaždenia po slovách pána biskupa Františka Rábeka, ordinára Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov, zazneli smutné tóny vojenskej večierky v podaní trubača Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Zariadeniami koncentračného tábora Flossenburg v období rokov 1938 až 1945 prešlo až 100 000 väzňov spolu 47 národností a z nich 30 000 tu našlo svoju smrť. Sú to kruté čísla a kruté skutočnosti. Toto dokázal urobiť človek človeku. Žiaľ i v dnešnej dobe je snaha vykladať históriu inak ako hovoria fakty. Ale v tomto prípade je nepochybné, že generáli Rudolf Viest, Ján Golian, Štefan Jurech a Augustín Malár boli popravení fašistickým režimom, že zomreli za svoje presvedčenie, za svoju vlasť, za túžbu po lepšom Slovensku.

Aj preto si ich smrť od roku 2015 pripomíname pod gesciou Klubu generálov SR, ktorého členovia z Flossenburgu priniesli prsť zeme a zabezpečili jej uloženie v priestoroch Pamätníka zmierenia spolu s ostatnými prsťami z miest, kde slovenskí vojaci položili svoje životy za našu súčasnosť.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: OOd NGŠ, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky