Připomeňte si válečné veterány

Již tradičně si 11. listopadu, při výročí konce první světové války, připomeneme Den válečných veteránů. Při pietních aktech můžete navíc podpořit současné vojáky, kteří se při své službě vlasti dostali do tíživé životní situace.

Vzpomínkové akce se konají od 9. do 12. listopadu (přehled naleznete – ZDE) a bude možné na nich koupí květu vlčího máku, jenž je symbolem Dne veteránů, přispět Vojenskému fondu solidarity (VFS). Právě ten pomáhá vojákům, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tíživé situaci, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů, a pečuje také o děti vojáků, kteří zahynuli při výkonu služby na území České republiky nebo v zahraniční operaci.

Do pokladniček VFS bylo možné přispívat i na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR a mezi návštěvníky akce se tak letos vybralo více než 6000 korun. „Jménem fondu děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit vojáky v těžké životní situaci či jejich pozůstalé, a děkujeme i těm, kteří je podpoří při Dni vojenských veteránů,“ říká Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000.

„Loni jsme společně se společností Tatra Trucks věnovali VFS 100 tisíc Kč na nákup vlčích máků. Ty byly poté věnovány dárcům, kteří ve vnitroresortní sbírce shromáždili více než 579 tisíc Kč. Letos jsme Fondu díky finančním prostředků od marketingových partnerů Dnů NATO, ale i Dne otevřených dveří základny Čáslav, věnovali 250 000 Kč rovněž na nákup vlčích máků a pokladniček a doufáme, že se pracovníkům VFS i dobrovolníkům, kteří FOndu věnují svůj čas i energii, podaří tuto částku znásobit podobným způsobem,“ dodává Pavlačík.

V roce 2016 VFS čtyřem vojákům či jejich rodinám vyplatil 214 000 Kč. Fond pomohl po náhlém úmrtí četaře A. L. z 24. základny dopravního letectva jeho manželce se třemi dětmi, desátníku J. F. ze 7. mechanizované brigády po těžkém zranění s trvalými následky, pozůstalým po majorovi M. P. z Agentury vojenského zdravotnictví, který podlehl těžkému zranění, a rovněž desátníku Stanislavu Vajdovi, jenž prodělal vážné onkologické onemocnění.

VFS od svého vzniku v roce 2015 již vyložil více než 500 000 Kč též na podporu dětem vojáků, kteří zahynuli při výkonu své služby. Před loňskými Vánoci takto vyplatil 23 dětem příspěvek ve výši 10 000 Kč.

Vojenský fond solidarity můžete podpořit rovněž příspěvkem na účet Charity ČR:
číslo účtu: 44665522/0800
variabilní symbol: 918

Všem přispěvatelům Vojenského fondu solidarity děkujeme.

Text: Jagello 2000

Knižné novinky