Za současnost děkujeme vojákům,

kteří za cenu obětí přinesli svobodu do naší vlasti


V pátek 3. listopadu se v hlavním sále Ministerstva obrany ČR uskutečnilo tradiční setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností u příležitosti 73. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu.

Vzpomínkové setkání připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Spolu s pamětníky a veterány 2. světové války se akce zúčastnili velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss, místopředseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Patrik Kunčar, zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián a další hosté.

V úvodním slově velvyslanec Peter Weiss připomněl, že za současnost děkujeme statečným vojákům, kteří za cenu velkých obětí přinesli svobodu do naší vlasti. Našli odvahu, aby se zbraní v ruce bojovali v době 2. světové války proti nenáviděnému nepříteli. Hovořil o vzájemném soužití Čechů a Slováků i letech vynikající spolupráce poté, co se rozdělili ve dva samostatné státy. Zdůraznil, že v příštím roce, kdy uplyne sto let od vzniku samostatného Československého státu, se v Praze a poté v Martině uskuteční vojenské přehlídky.

Generálmajor Jaroslav Kocián hodnotil bojové vystoupení Čechoslováků v nelehkých bojích o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu. Připomněl tři hrdiny, kteří se výrazně vyznamenali v bojích o Kyjev – tankisty a pozdější generály Josefa Buršíka, Richarda Tesaříka a samopalníka Antonína Sochora.

Zmínil také bojové vystoupení československého armádního sboru, kterému v bojích o Kyjev velel generál Ludvík Svoboda.

„Čechoslováci šli v hlavním směru útoku a jako první dosáhli pravého břehu Dněpru, odkud zahájili osvobozování metropole. V poledních hodinách 6. listopadu byl Kyjev volný. Výrazný podíl na této skutečnosti měli právě českoslovenští vojáci vedeni touhou a odhodláním porazit nenáviděného nepřítele,“ uvedl generál Kocián. Dodal, že současná profesionální Armáda České republiky se hlásí k tradicím vojenské historie. „Jsme hrdi na statečnost a odvahu těch, kteří dokázali obětovat své životy za prosazení demokracie a svobody naší vlasti,“ konstatoval na závěr.

Text a foto: Miroslav Šindelář, Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky