Prilba M 26 Adrian

Pred vyhlásením prvej svetovej vojny sa nekládol osobitný dôraz na ochranu hlavy vojaka. Vojaci nosili hlavne látkové či kožené pokrývky hlavy, ktoré však nemohli zabezpečiť dostatočnú ochrannú funkciu pred devastujúcimi účinkami moderných zbraní.

Veľká vojna však so sebou priniesla zmenu štýlu vedenia bojov a zmenila aj ich charakter. Nedostatočná ochrana hlavy vojakov sa naplno prejavila pri bojoch v zákopoch. Masové použitie delostrelectva a automatických zbraní spôsobilo obrovské straty na oboch stranách, čo bolo impulzom pre zvýšenie ochrany hláv vojakov.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text a foto: Mgr. Dušan dzuro, VHÚ – VHM Piešťany

Knižné novinky