V Piešťanoch vyrastie prvá múzejná hala

na Slovensku od roku 1989


Nová moderná hala pre veľkorozmerné múzejné predmety v areáli Vojenského historického múzea (VHM) v Piešťanoch poskytne verejnosti i reštaurátorom priestory hodné 21. storočia. Symbolický základný kameň dnes poklepal na mieste minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s predstaviteľmi Vojenského historického ústavu (VHÚ) a miestnej samosprávy.

„Unikátne veľkorozmerné zbierkové predmety umiestnené v novej múzejnej hale sprostredkujú návštevníkom výnimočný zážitok a nadšenie z vojenskej histórie, ktorú máme skutočne veľmi bohatú. Máme sa čim pochváliť, som preto rád, že stála výstava vojenských predmetov bude mať v novej hale konečne dôstojné podmienky, ktoré zásadným spôsobom rozšíria doterajšie výstavné priestory v halách 1 - 3,“ uviedol minister Naď s tým, že vystavenie a uloženie časti múzejných predmetov je na voľnej nezastrešenej ploche v nevyhovujúcich technických podmienkach. Ako ďalej priblížil, súčasťou nového objektu budú aj kancelárie, reštaurátorská dielňa s ukážkou reštaurátorských prác i technické a hygienické zázemie.

Vybudovanie moderných múzejných priestorov je podľa riaditeľa Vojenského historického ústavu plk. Miloslava Čaploviča významným míľnikom v napĺňaní ambiciózneho projektu rozvoja VHÚ do roku 2030. Pôjde vôbec o prvú účelovú múzejnú budovu postavenú na Slovensku za posledných vyše 30 rokov. „Nová hala zvýši nielen ochranu a bezpečnosť vzácnych 75 veľkorozmerných zbierkových predmetov, ale tiež komfort návštevníkov. Obsahovo nová expozícia bude mapovať vojenskú minulosť Slovenska od skončenia druhej svetovej vojny - v štyroch historických medzníkoch - až po súčasnosť. Zároveň sa zlepšia nielen podmienky pre starostlivosť o múzejné predmety - militárie, ale aj ich prezentácia širokej verejnosti. Poznanie vlastnej minulosti je totiž prameňom múdrosti..." priblížil riaditeľ VHÚ.

S realizáciou výstavby novej výstavnej haly súhlasila vlani v júni vláda SR. Jej dokončenie je naplánované na rok 2024. Podľa spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie sú predpokladané náklady na realizáciu stavby v celkovej výške 4,07 mil. € vrátane DPH.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU alebo TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Jakub Neubauer – MO SR

Knižné novinky