Odhalenie tabule raketového vojska

Utorok 6. december 2022 sa zapíše do histórie delostrelectva, ako pamätný deň kedy došlo k odhaleniu tabule „Galéria raketového vojska a delostrelectva na Slovensku“.

Tento slávnostný akt, sa uskutočnil v priestoroch delostreleckých kasárni v Rožňave za prítomnosti náčelníka delostrelectva plukovníka Romana Bobaľa, čestného prezidenta Českej a Slovenskej obce delostreleckej generálmajora vo výslužbe Dušana Humenného, prezidenta Českej a Slovenskej obce delostreleckej plukovníka vo výslužbe Jozefa Kaveckého a ďalších významných pozvaných hostí.

Čestný prezident delostreleckej obce využil toto stretnutie aj na ocenenie delostrelcov a pri tejto príležitosti udelil Rad rytierov delostrelectva veliteľovi 54. raketometného oddielu majorovi Michalovi Némethovi a plukovníkovi Jozefovi Lapinovi, ktorý pôsobí na sekcii obstarávania na Ministerstve obrany Slovenskej Republiky. Kríž delostrelectva si ako odmenu za svoju prácu, z rúk čestného prezidenta delostreleckej obce, odniesol čatár Tomáš Franko, príslušník 54. raketometného oddielu a rtn. Attila Igyarto príslušník, 21. samohybného delostreleckého oddielu.

Prítomným sa počas slávnostného aktu prihovoril plukovník Bobáľ a generálmajor vo výslužbe Dušan Humenný ktorý vo svojom príhovore zaspomínal na históriu delostrelectva. Naopak plukovník Bobáľ sa v príhovore sústredil skôr na budúcnosť a zúčastneným objasnil ďalšie smerovanie delostrelectva v rámci Ozbrojených síl Slovenskej Republiky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 5. delostrelecký pluk Rožňava, Oznrojené sily SR

Knižné novinky