Oblek Andreja Stropkovského

– preživšej obete tokajíckej tragédie


K obciam, ktorých obyvatelia počas druhej svetovej vojny podporovali partizánske oddiely na severovýchode Slovenska, patrila aj obec Tokajík. Nemci sa jeho obyvateľom za pomoc partizánom pomstili obzvlášť krutým spôsobom.

Dňa 19. novembra 1944, ktorý je v histórii národného boja za oslobodenie známy aj ako „krvavá nedeľa“, nemecká jednotka vtrhla do Tokajíka a popravila 32 tokajíckych mužov a evakuantov. Dedinu následne vydrancovala a zapálila. Popravu z celkového počtu 34 mužov akoby zázrakom prežili len dvaja z nich – Michal Medvedz a Andrej Stropkovský.

V zbierkovom fonde múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany sa nachádza aj cenný zbierkový predmet – károvaný oblek šedej farby, pozostávajúci zo saka a nohavíc. Oblek patril Andrejovi Stropkovskému, jednému z dvoch preživších obetí tokajíckeho masakra. V roku 1985 získalo oblek do svojich zbierok vtedajšie Dukelské múzeum a v súčasnosti je prezentovaný v Múzeu Tokajíckej tragédie v Tokajíku.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text a foto: Mgr. Gabriel Blaško, VHÚ – VHM Piešťany, Múzejné oddelenie Svidník

Knižné novinky