Odznak pre príslušníkov 1. čs divízie Itália

Odznak pre príslušníkov 1. československej divízie Itália bol do zbierok Vojenského historického múzea získaný dňa 10. júla 1986 kúpou od súkromnej osoby. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického múzea – múzejného oddelenia Svidník.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Mgr. Peter Holík, Vojenský historický ústav – VHM, múzejne oddelenie Svidník
Foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Knižné novinky