6. květen 1945 na státní silnici č. 35...

... mezi Hradcem Králové a Turnovem. Pro české povstání na Jičínsku se stal 6. květen 1945 synonymem krize a pomyslným vyvrcholením teroru ze strany německých okupantů. Velení skupiny armád „Střed“ si nechtělo připustit neodvratnou porážku a hodlalo proti povstání i přes svou beznadějnou situaci tvrdě zakročit. Němci se při plánování svých protiakcí soustředili na likvidaci hlavních center odporu.

Zejména na obnovení kontroly nad důležitými zásobovacími a ústupovými komunikacemi. Protože místní německé posádky ani jednotky z výcvikových prostorů nebyly schopné povstání účinně čelit, muselo německé velení povolat i několik frontových jednotek. Jedna bojová skupina složená z frontových útvarů byla 6. května 1945 vyslána i na Jičínsko, kde si svým agresivním postupem vynutila nejenom průjezd celým regionem, ale donutila i řadu místních povstaleckých skupin přejít do defenzívy. Střety s postupujícími Němci se bohužel neobešly bez četných obětí na životech, a to jak v řadách povstalců, tak mezi civilním obyvatelstvem. Cílem tohoto článku je na základě dostupných dokumentů, vzpomínek pamětníků a dobových fotografií zmapovat co nejpodrobněji trasu, po které se zmiňovaná formace pohybovala i snahy místních revolučních bojovníků o její zastavení...

Foto: Muzeum Hořice, SOkA Jičín, OÚ Libuň, Muzeum Českého ráje Turnov, Muzeum a regionální galerie Jičín, Muzeum Lomnice nad Popelkou, internet

Celý článek, dobové fotografie, mapky, přehled pramenů a další naleznete v časopisu Hobby historie č. 34/2016 na str. 32 až 47. 

 

Knižné novinky