Konferencia Hrdinstvo a násilie

počas 2. svetovej vojny - Avízo


Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada spolu s VHÚ Bratislava v dňoch 9. až 10. novembra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny.

Viac informácií nájdete – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Knižné novinky