Členský preukaz Čs. ústavu v Londýne

Imigračná politika Veľkej Británie na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia bola do veľkej miery poznačená návalom cudzincov, ktorí na ostrovy utekali nielen pred hrôzami vojny, ale aj z ekonomických dôvodov – za prácou.

Istým aspektom, na ktorý britská vláda kládla dôraz, bola okrem ich sociálneho, zdravotného a ekonomického zabezpečenia aj starostlivosť a prevzatie zodpovednosti za kultúrne a vzdelávacie potreby cudzincov. S jej podporou začali vznikať tzv. národné centrá, kde mali cudzinci „pocítiť chuť domova“. Pritom kládla dôraz predovšetkým na vyučovanie angličtiny a zdôrazňovanie „civilizovanej kultúry“, program bol orientovaný najmä na vyššiu formu inteligentnej zábavy – klasické hudobné recitály, čítanie poézie, historické prednášky a pod.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: PhDr. Viera Jurková, VHÚ-VHM Piešťany
Foto: VHÚ-VHM Piešťany

Knižné novinky