Československý dobrovolnický sbor – zajatci

a jejich organizace v kontextu utváření čs. odboje v Itálii v roce 1917


Po otevření italské fronty v květnu 1915 se v zajateckých táborech rozesetých po celé Itálii postupně hromadili zajatí Češi a Slováci. Ke smůle československého zahraničního odboje však jejich potenciál zůstával dlouho nevyužit.

Teprve s rozhodnutím soustředit zajatce do táborů podle národností se mohla organizačně projevit spontánní snaha mnohých zajatců zapojit se do boje za samostatný československý stát. Před 105 léty vznikl v táboře Santa Maria Capua Vetere Český, později Československý dobrovolnický sbor, jenž svépomocí připravoval půdu pro vybudování čs. legie v Itálii – druhé nejpočetnější složky zahraniční armády novopečeného státu.

Celý článek a další fotografie naleznete – ZDE.

Text: Tomáš Kykal, VHÚ Praha
Foto: VÚA-VHA Praha via Vojenský historický ústav Praha

Knižné novinky