Delostrelci oslavujú

Rožňavskí delostrelci si 14. januára 2022 pripomenuli Deň raketového vojska a delostrelectva, ktorý tento rok pripadol na sobotu 15. januára. V tento deň si delostrelci pripomínajú 77. výročie začatia Karpatsko-Gorlickej operácie pri poľskom meste Jaslo, ktorá je dodnes považovaná za najväčšie a najúspešnejšie nasadenie československého delostrelectva vo vojenských dejinách českého a slovenského národa.

Počas slávnostného nástupu bol prečítaný Rozkaz náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka, v ktorom zablahoželal delostrelcom k tomuto významnému výročiu a poukázal na delostrelecké tradície a historický odkaz tejto významnej bitky pri Jasle.

Veliteľ 54. raketometného oddielu podplukovník Ján Hric využil túto príležitosť na poďakovanie príslušníkom oddielu za ich prácu v predchádzajúcom roku a poprial mnoho síl pri plnení ďalších úloh.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 54. raketometný oddiel 1. mechanizovanej brigády Rožňava, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky