Čs. letci RAF již nejsou pohřešováni v boji

V červnu 2021 byly z louky u nizozemské obce Hollands Kroon vyzdviženy trosky letounu Vickers Wellington B Mk. IC volacího znaku KX-T a sériového čísla T2990 od 311. československé perutě Britského královského letectva (RAF). Na místě dopadu se tehdy našly úlomky kostí, kus boty a letecké kombinézy, které bylo třeba přiřadit jednotlivým členům posádky.

Analýza je nyní hotová a potvrdilo se, že skutečně jde o Jana Hejnu, Viléma Konštackého, Aloise Rozuma, Leonharda Smrčka a Karla Valacha. Tito hrdinové tak již oficiálně nejsou pohřešováni v boji.

Operace byla součástí nizozemského národního programu, jehož účelem je vyzvednutí trosek letounů s ostatky členů posádek.

T2990 byl jedním z 41 bombardérů RAF, které provedly v noci z 22. na 23. června 1941 nálet na Brémy. Na svém zpátečním letu byl napaden německým nočním stíhačem a sestřelen. Letoun v plamenech havaroval a pouze jednomu členu posádky se podařilo stroj včas opustit. Byl chycen a skončil jako válečný zajatec. Ostatních pět členů posádky bylo od té doby považováno za pohřešované v boji.

O 80 let později byly jejich ostatky nalezeny. Zkoumáním bylo prokázáno, že patří všem pěti pohřešovaným československým příslušníkům Britského královského letectva. Hrdinové Jan Hejna, Vilém Konštacký, Alois Rozum, Leonhard Smrček a Karel Valach již nejsou pohřešováni v boji. Jejich ostatky budou letos oficiálně uloženy se všemi vojenskými poctami na hřbitově Komise pro válečné hroby britského společenství (CWGC) v Nizozemsku.

„Ti, kteří bojovali za svobodu a samostatnost v nejhorším válečném konfliktu v dějinách lidstva, si zaslouží náš respekt a úctu. Velmi si vážím nizozemské iniciativy a děkuji za pozůstalé všech pěti československých příslušníků RAF, že nezůstali ztraceni na válečných polích,“ ocenila ministryně obrany Jana Černochová aktivity nizozemského národního programu i Komise pro válečné hroby Britského společenství.

Národní program vyzvednutí trosek letounů s ostatky pohřešovaných členů posádek byl zřízen v roce 2018 nizozemským ministrem vnitra. Podnět k jeho vzniku vyšel od nizozemské Sněmovny reprezentantů, jež tak učinila na základě iniciativy badatelské skupiny Letecká válka 1939 – 1945. Účelem programu je vyzvednout všechny trosky, ve kterých se přepokládají ostatky pohřešovaných členů posádek v těch případech, kdy je tato operace považována za proveditelnou. Náklady těchto operací jsou hrazeny nizozemskou vládou. Doposud bylo provedeno pět takových operací a ve čtyřech případech byly nalezeny ostatky členů posádek. Tyto práce provádí tým nizozemských Královských ozbrojených sil za podpory civilní smluvní firmy a příslušné obce.

Komise pro válečné hroby Britského společenství (CWGC) udržuje památku na 1,7 milionu mužů a žen, kteří sloužili v ozbrojených složkách Společenství během dvou světových válek. S pomocí rozsáhlého archivu komise spolupracuje se svými partnery na vyhledání, průzkumu a identifikaci těch hrdinů, kteří nemají svůj hrob, aby jim mohl být zajištěn důstojný pohřeb a projevena úcta, kterou si právem zaslouží.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jana Zechmeisterová /red
Foto: archiv Ministerstva obrany ČR

Knižné novinky