Oznam pre návštevníkov bádateľne VHA

a expozícií Vojenského historického múzea


Vážení návštevníci, s poľutovaním Vám oznamujeme, že v súlade s Uznesením vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 s účinnosťou od 25. novembra 2021, do odvolania, budú bádateľňa Vojenského historického archívu, ako aj expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku - z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku, zapríčinenej pandémiou ochorenia Covid-19 - pre verejnosť neprístupné. Ďakujeme za porozumenie.

Text a ilustračné foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Knižné novinky