Alianční centrum ve Vyškově

slaví 15 let od vzniku


Expertní centrum Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Center of Excellence (JCBRN Defence COE) ve Vyškově oslavilo 15. výročí založení. Slavnostní připomínky se v úterý 26. října zúčastnil náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jan Havránek, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaromír Zůna i představitelé velitelství NATO.

Aliančních středisek COE je v současnosti 27, mají různá zaměření, a díky sdílení výstupů umožňují dosahovat společně vyšší efektivity, podporují širší rozvoj mezinárodní spolupráce, a zároveň zamezují duplicitnímu provádění řady aktivit.

Zrod těchto center byl definován potřebou transformace NATO v roce 1999 a již v roce 2002 padlo na summitu NATO v Praze rozhodnutí o zapojení České republiky. Cílem bylo vybudovat centrum zaměřené na ochranu proti zbraním hromadného ničení a stát se jeho hostitelskou zemí.

Specialisté na vojenskou chemii, biologii či jaderné zbraně sídlí ve Vyškově

Na začátku dvacátého století, kdy probíhala profesionalizace armády, byl projekt COE umístěn do tehdy transformujícího se velitelství pro výcvik ve Vyškově. V říjnu 2006 zde bylo založeno JCBRN Defence COE, které sdružuje mimo jiné specialisty v oborech vojenské chemie, biologie, jaderných zbraní a radiologie. Na jeho činnosti se od vzniku podílí řada spojeneckých národů. „Počet sponzorujících zemí a přispívajících partnerů se během 15 let neustále zvyšoval, z původních osmi zemí na dnešních čtrnáct. Posledním přírůstkem byla Kanada v prosinci 2018,“ uvedl první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaromír Zůna.

Podpora operací NATO prostřednictvím strategického poradenství

Specifická činnost tohoto vrcholového expertního pracoviště je zaměřena na podporu operací prostřednictvím strategického poradenství, sběru informací, zkušeností, podporu rozhodovacího procesu v oblasti modelování a simulací a další aktivity v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.

JCBRN Defence COE ve Vyškově patří ve srovnání s ostatními centry v rámci NATO mezi ty nejlepší. „Centrum disponuje schopnostmi analyzovat a vyhodnocovat hrozby v případě použití chemických, biologických, jaderných zbraní a radiologických materiálů v rámci Aliance. Tzv. CBRN Reachback umožňuje zprostředkování informací v reálném čase, které pak slouží pro rozhodování na operační a strategické úrovni,“ zdůraznil náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jan Havránek, který v minulosti působil na pozici poradce v oddělení analýz a plánování kanceláře generálního tajemníka NATO a může tak poskytnout i alianční pohled na vyškovské středisko: „Centrum je v rámci Aliance velmi viditelné. Jedním z příkladů je častá pozitivní zpětná vazba na úspěchy střediska od mnoha našich spojenců. Ty jsou pravidelně zdůrazňovány ve výročních zprávách generálního tajemníka NATO.“

Problematika OPZHN je i nadále v NATO a EU prioritou

Vyškovské centrum rovněž aktivně přispívá k posílení civilní a vojenské spolupráce v oblasti krizového řízení, které vyplývá z jednání ministrů obran NATO a podporuje naplňování společné deklarace o spolupráci mezi NATO – EU. Problematika ochrany proti zbraním hromadného ničení jistě nadále zůstane jednou z oblastí prioritního zájmu členských států NATO i EU. „Ministerstvo obrany ČR vysoce oceňuje zapojení CBRN Defence COE při tvorbě klíčových strategických vojenských dokumentů NATO a dalších snah jako je rozvoj civilně-vojenské spolupráce v rámci NATO i ve vazbě na EU,“ dodal náměstek Havránek.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Armáda ČR
Foto: kpt. Zuzana Králíková, Armáda ČR

Knižné novinky