MO SR si pripomenulo Medzinárodný deň OSN

Uplynulé 76. výročie vzniku Organizácie spojených národov, ktoré je zároveň Medzinárodným dňom OSN, si predstavitelia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR pripomenuli slávnostným nástupom v priestoroch ženijného práporu Sereď.

„Dňa 24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorej hodnoty mieru, bezpečnosti, demokracie a v neposlednom rade dodržiavania ľudských práv a medzinárodných dohôd ostávajú dodnes nosným pilierom vzťahov pre takmer dvesto členských štátov OSN. Ide o v podstate jedinú globálnu organizáciu na kontrolu a dodržiavanie mieru a Slovensko chce byť jej aktívnou súčasťou,“ uviedol štátny tajomník MO SR Marian Majer.

Pri tejto príležitosti zároveň poďakoval všetkým slovenským vojakom v aktívnej službe aj vo výslužbe za prínos, ktorý od vzniku SR odovzdali svojou službou pod mierovou vlajkou OSN v medzinárodnom krízovom manažmente. „Naša úcta a vďaka patrí aj na 243 príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí aktuálne reprezentujú Slovensko v modrých baretoch počas nasadenia v mierových a pozorovateľských misiách UNFICYP na Cypre a UNTSO na Golanských výšinách,“ zdôraznil.

Na slávnostnom nástupe v priestoroch ženijného práporu v Seredi sa zúčastnili aj predstavitelia občianskeho združenia UN Veteran Slovakia, ktorí dekorovali bojovú zástavu ženijného práporu stuhou UNVS a udelili viaceré vyznamenania „Rad UN Veteran Slovakia“ I. a II. stupňa za zásluhy a budovanie mieru.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Jakub Neubauer – MO SR

Knižné novinky