Atentát 80: Protižidovská opatření

a vznik Ghetta Terezín


Dne 16. října 1941 odjel z Prahy první hromadný transport protektorátních židů směřující do Lodže, tehdejšího Litzmannstadtu, ležícího na území říšské župy Warthland. Z tisícovky deportovaných se konce války dožilo pouze 24 mužů a žen.

Přestože to tak mohlo působit, nebyla tato událost bezprostředním důsledkem příjezdu Reinharda Heydricha do Prahy, ale z hlediska nacistů „logickým“ vyústěním dva a půl, respektive tři roky trvající perzekuce židovského obyvatelstva v českých zemích. Heydrich v ní však měl již před tím, než byl pověřen „posláním“ pacifikovat české země, rozhodující slovo.

Celý článek a další fotografie naleznete – ZDE.

Text: Jiří Plachý, VHÚ Praha
Foto: Vojenský historický ústav Praha

Knižné novinky