XLVI. kongres Mezinárodní komise

pro vojenskou historii v Athénách

Ve dnech 29. srpna až 3. září 2021 se v Athénách konal XLVI. kongres Mezinárodní komise pro vojenskou historii (ICMH). Vzhledem k letošnímu dvoustému výročí vypuknutí řecké války za nezávislost byly jeho tématem války za nezávislost od 18. století v nejširších souvislostech. Za Českou republiku, respektive Vojenský historický ústav Praha, se kongresu účastnil historik Tomáš Jakl.

Organizačnímu výboru kongresu v čele s generálmajorem Georgiosem Rachmanidisem, prezidentem Řecké komise pro vojenskou historii, se i přes ztížené podmínky, diktované světovou pandemickou situací, podařilo zorganizovat úspěšné setkání více než stovky vojenských historiků z 28 zemí Evropy, Severní Ameriky, Afriky a Asie. Ve čtrnácti pracovních panelech zaznělo přes čtyři desítky referátů.

Součástí kongresu byl i bohatý kulturní program, který zahrnoval návštěvu historické bitevní lodi Georgios Averof, návštěvu bojiště u Marathónu, návštěvu ženijní školy s ukázkami výcviku, a návštěvu athénského Válečného muzea. Ještě daleko bohatší paralelní kulturní program byl určen pro osoby doprovázející účastníky kongresu.

Vědecký pracovník Vojenského historického ústavu Praha Mgr. Tomáš Jakl přednesl v rámci VII. pracovního panelu příspěvek „Češi a Slováci v letech 1914-1918 – světová válka, válka za nezávislost a občanská válka – tři souběžné kontexty“. Příspěvek vzbudil pozornost publika, o čemž svědčí i množství otázek, které přednášející zodpovídal v diskuzní sekci panelu. Podstatnou součástí kongresu bylo také navazování mezinárodních vědeckých kontaktů.

Přednesené příspěvky je možné shlédnout na YouTube na kanále „XLVI International Congress of Military History“ – ZDE.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Vojenský historický ústav Praha
Foto: Tomáš Jakl, VHÚ Praha

Knižné novinky