VHÚ Praha připravuje nový projekt:

Atentát – Operace Anthropoid – 80 let


Příští rok uplyne 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Historie Heydrichova působení v Protektorátu Čechy a Morava, jednoho z nejtragičtějších i nejkrvavějších období českých moderních dějin, se však začala již na konci září 1941, s jeho příchodem do Prahy. Celé období od září 1941 až do podzimu 1942, kdy byli v Mauthausenu popraveni čeští odbojáři, si budeme v následujících měsících připomínat projektem pod hlavičkou Atentát – Operace Anthropoid – 80 let.

Dne 27. září 1941 přichází Reinhard Heydrich do Čech a 28. září 1941 se stává zastupujícím říšským protektorem. Je odhodlán prosadit tzv. „konečné řešení české otázky“, tedy likvidaci, poněmčení či přesídlení českého etnika. Teror, který Heydrich rozpoutal, stál životy tisíců našich občanů.

Celé období od září 1941 až do atentátu v květnu 1942 a hrdinného boje parašutistů v kryptě kostela v pražské Resslově ulici v červnu 1942 je přitom spojeno s klíčovými okamžiky jak z hlediska dějin druhé světové války, tak české historie a života v protektorátu.

Vojenský historický ústav Praha si bude od konce září 2021 až do podzimu 2022 připomínat 80. výročí všech těchto událostí, a to prostřednictvím série textových materiálů, zveřejňovaných na webových stránkách VHU Praha, ale i celou řadou konkrétních akcí, které budou vrcholit na jaře 2022 v podobě výstav, veřejných prezentací, přednášek, ukázek atd.

V případě webové, respektive textové prezentace půjde o rozsáhlou sérii materiálů, kterou připravují odborníci VHÚ – především historici z Odboru historicko-dokumentačního a kurátoři z Odboru muzeí. Tyto materiály budou od konce září 2021 postupně zveřejňovány pod souhrnnou hlavičkou Atentát – Operace Anthropoid – 80 let na webu VHU Praha, kde bude k tomuto účelu vytvořena speciální rubrika.

Sledujte proto webové stránky VHU Praha, již v následujících dnech bude publikovány první textové materiály zpracovávající dané téma.

Text a foto: Vojenský historický ústav Praha /red

Knižné novinky