Múzeum vo Svidníku je opäť otvorené

Milí návštevníci, s radosťou Vám oznamujeme, že po ukončení rekonštrukčných prác bude od 23. septembra 2021 Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku znova sprístupnená v bežných otváracích dobách.

Cieľom tejto plánovanej komplexnej rekonštrukcie vstupnej rampy, bolo jednak zvýšiť bezpečnosť návštevníkov vstupujúcich do budovy múzea (hlavne v nepriaznivom počasí), a tiež aj atraktivitu tejto architektonicky zaujímavej stavby v očiach širokej verejnosti.

Vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu, Vás žiadame o dodržiavanie platných protipandemických opatrení a tolerantnosť.

Tešíme sa na Vás!

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Knižné novinky