Na prodej jsou další objekty opevnění

Ve středu 22. září Ministerstvo obrany ČR vyhlásilo letos již předposlední výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku, které zahrnuje i 14 zcela nových dosud neinzerovaných nemovitostí a osm nemovitostí, které jsou nabízeny podruhé.

Ministerstvo obrany ČR nabízí celkem 23 nemovitostí s minimální požadovanou kupní cenou dosahující v souhrnu 1,3 milionů korun. Nabídka i tentokráte zahrnuje velmi žádané objekty bývalého pohraničního opevnění. Jedná se 17 menších řopíků, z nichž devět je na prodej zcela poprvé.

Úplné znění inzerátu je zveřejněno v aktuální nabídce na webových stránkách onnm.army.cz a centralniadresa.cz. Nabídka je k dispozici na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabidkamajetku.cz. Informace o zveřejnění inzerátu je pak dostupná na realitních portálech Sreality a HyperReality a na úředních deskách měst a obcí, kam jednotlivé nemovitosti spádově přísluší.

Pozemky na prodej

Ministerstvo obrany nabízí šest pozemků s různou výměrou. Nejzajímavější nabídku představují dva pozemky na Prachaticku, z nichž jeden s více než 3,5 tisícimetrovou plošnou výměrou se nachází asi 500 m jižně od vodní nádrže Husinec u obce Oseky.

Nabízená opevnění

Ze 17 nabízených lehkých objektů bývalého pohraničního opevnění, tzv. řopíků, se dva nachází na Žatecku jihovýchodně od Podbořan u obce Očihov. Na Moravě jsou k prodeji tři objekty u obce Sedlec u Mikulova, konkrétně na území vymezeném trojúhelníkem Mikulov - Lednice - Valtice. Všech pět uvedených opevnění se nachází na vlastních pozemcích.

Ostatní nabízené řopíky jsou ve Slezsku. Tři se nachází u Adolfovic u Jeseníku a tři u Zlatník u Opavy. Dalších šest řopíků je u obce Sádek také v blízkosti Opavy. Uvedená opevnění na území Slezska se nachází na cizích pozemcích, jejichž vlastníci mají k objektům předkupní právo, ale o převod objektu do jejich vlastnictví zájem neprojevili.

Více informací najdete – ZDE.

Plánovaný termín zveřejnění letos již poslední nabídky nemovitostí je 2. listopadu 2021. Internetové stránky onnm.army.cz obsahují uvedené i další nemovitosti, jejich fotografie a koncepty kupních smluv. Na stránkách lze nalézt podrobné informace o všech nabízených objektech, podmínky prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek a povinný formulář Prohlášení zájemce o koupi.

Pro zájemce o pohraniční opevnění je na uvedených stránkách zveřejněn aktualizovaný dokument o základních podmínkách a možnostech nabytí těchto objektů.

Text: Jiří Caletka, tiskové oddělení MO ČR /r
Foto: Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky