STA Devín 6x6 – prototyp

Vozidlo STA Devín je trojnápravový stredný nákladný, terénny automobil 6x6 so stálym pohonom zadných dvoch náprav. Bol vyvíjaný ako nástupca starnúcich nákladných vozidiel Praga V3S. Zadanie bolo špecifikované uznesením predsedníctva vlády ČSSR začiatkom 80. rokov minulého storočia.

Projekt sa mal zamerať rovnako na vojenskú, ako aj civilnú verziu. Prvá štúdia automobilu vznikla 12. novembra 1981 v Avii Praha pod označením STNA. Finálne riešenie projektu však podľa rozhodnutia vlády spracovali Bratislavské automobilové závody v spolupráci s viacerými subdodávateľmi. Prvé dva prototypy boli dokončené 28. decembra 1984. Dovedna bolo vyrobených 15 prototypov.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Knižné novinky