Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky

Profesionálne vojačky a vojaci si dnes spolu s vedením rezortu obrany a velením OS SR slávnostným nástupom v priestoroch ministerstva obrany a tiež vo všetkých vojenských útvaroch na Slovensku pripomenuli Deň Ozbrojených síl SR.

Minister obrany SR Jaroslav Naď pri tejto príležitosti opäť zdôraznil vďaku za službu príslušníkov OS SR. „22. septembra si tradične pripomíname oddanú službu vlasti, ktorá po vyslovení rozkazu nepozná odpoveď “nie”. Či už ide o ochranu našej vlasti, pomoc našim občanom zasiahnutým živelnými katastrofami, pandémiou či o iné situácie v súvislosti s ohrozením života a zdravia občanov vrátane nebezpečnej evakuácie z oblasti ovládanej teroristami či extrémistami. Som im nesmierne vďačný za prácu a službu, ktorou preukazujú, že Ozbrojené sily SR sú nezastupiteľnou zložkou v bezpečnosti štátu,“ povedal s úctou. Zároveň venoval poďakovanie a spomienku všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí zahynuli pri plnení služobných úloh.

K 22. septembru, teda Dňu OS SR, je tradíciou aj mimoriadne povyšovanie vojakov za dosahovanie výborných výsledkov a plnenie stanovených úloh často nad rámec služobného času. Celkovo bolo dnes mimoriadne povýšených osem príslušníkov OS SR. Zároveň bolo udelením vyznamenania z úrovne ministra obrany ocenených šestnásť profesionálnych vojakov a z úrovne náčelníka generálneho štábu 221 vojakov v rámci celých OS SR.

Okrem toho dnes minister obrany a náčelník generálneho štábu udelili šestnástim príslušníkom Národného centra vojenskej dopravy, generálneho štábu, vzdušných síl a síl pre špeciálne operácie, ktorí sa podieľali na druhej úspešnej evakuácii osôb z Afganistanu, vyznamenania za humanitárnu pomoc a špeciálne ocenenie pre odbor strategického plánovania Generálneho štábu OS SR.

Po zhodnotení plnenia úloh OS SR šéf rezortu obrany poukázal aj na druhú stranu ich služby. „Z pozície ministra a mnohých rozhovorov s vojakmi vnímam okrem ich výkonov aj ich podmienky – som si vedomý nedostatkov, s ktorými už viac ako rok a pol zápasíme. Hovorím o zastaranej technike, stále nedostatočnej výzbroji a výstroji, či o zlej infraštruktúre. Verím však, že aj na svojich útvaroch už naše vojačky a vojaci postupne vidia reálne výsledky našej snahy zlepšiť ich podmienky, a to aj vo výstrojných skladoch, kde situácia nie je ideálna, ale je určite výrazne lepšia ako pred rokom,“ dodal šéf rezortu obrany.

K príslušníkom Ozbrojených síl SR sa dnes pri príležitosti najväčšieho vojenského sviatku roka prihovoril aj náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko. „Máme za sebou dva roky tvrdého zápasu s pandémiou - zápasu, ktorý nie je jednoduchý. Nasadzujeme šikovnosť a vzdelanosť našich štábov a lídrov v organizácii vážnych operácií a nasadzujeme úsilie našich ľudí, ktorí plnia aj úlohy, ktoré sú ďaleko od ich funkčných povinností a ďaleko od toho, na čo boli pripravovaní. Robíme to trpezlivo, disciplinovane, vytrvalo, húževnato a bez očakávania odmien či iného profitu. Budeme v tom pokračovať,“ uviedol.

Súčasťou osláv Dňa OS SR bola dnes aj spomienka pri Pamätníku hurbanovských bojov z roku 1848 v Brezovej pod Bradlom, kde si minister J. Naď spolu s náčelníkom GŠ OS SR pripomenuli hrdinské činy a bojový úspech slovenských dobrovoľníkov, ktorých nasledovníkmi sú dnešné plne profesionálne Ozbrojené sily SR. Už druhýkrát sa vzhľadom na epidemickú situáciu podujatie uskutočnilo bez účasti verejnosti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement, Jakub Neubauer – MO SR

Súvisiace články:
Deň OS SR vo Veliteľstve posádky Bratislava
Slávnostný nástup Základne výcviku a mobilizačného doplňovania pri príležitosti Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky
Slávnostný nástup v ZZ II. pri príležitosti dňa OS SR
Deň Ozbrojených síl SR vo veliteľstve vzdušných síl
Spoločným nástupom sme si pripomenuli Deň OS SR
Slávnostný nástup
Oslavy Dňa OS SR
„Piataci“ oslávili Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Spoločným nástupom sme si pripomenuli Deň OS SR

Knižné novinky