Pro koho kvetou vlčí máky

Výstava v brněnském centru pro veterány


Dne 14. září 2021 byla slavnostně otevřena výstava s názvem Pro koho kvetou vlčí máky, kterou pro Komunitní centrum pro válečné veterány v Brně připravil Vojenský historický ústav Praha.

Za účasti vojenských veteránů, účastníků novodobých zahraničních operací, zástupců brněnských klubů vojenských důchodců, studentů Univerzity obrany Brno a dalších významných hostů byla 14. 9. 2021 v prostorách Komunitního centra pro válečné veterány v Brně slavnostně otevřena výstava Pro koho kvetou vlčí máky, na jejímž vzniku se podílel Vojenský historický ústav Praha.

Na 13 panelech představil VHÚ – v rámci svého projektu „Posádková muzea pod záštitou VHÚ Praha“ – výstavu mapující problematiku veteránského hnutí nejen z československého, respektive českého pohledu, ale rovněž i z perspektivy a v kontextu připomínání si veteránské tradice ve světě.

Úvodního slova se ujal historik VHÚ Jaroslav Láník, jenž je i autorem textů výstavy. A protože název výstavy odkazuje k vlčím mákům, první panel nechává nahlédnout návštěvníky na flanderská pole, kde v roce 1915 kanadský vojenský chirurg John McCrae napsal svoji slavnou báseň, v níž se objevuje motiv vlčího máku jako symbolu naděje za zmařené životy jeho spolubojovníků. Na tomto panelu nechybí ani další významná událost spjatá s veteránskou tradicí, která se udála v roce 1918, 11. měsíce, 11. dne, o 11. hodině ve francouzském městě Compiègne. Zde, ve štábním vagonu vrchního velitele spojeneckých vojsk maršála Ferdinanda Foche, bylo uzavřeno příměří mezi státy Dohody a německou generalitou, čímž byla ukončena první světová válka.

Další navazující panely pak již představují postupný vývoj veteránské tradice v celé její šíři a rozmanitosti. Ať už v podobě oslav spojených s tradicí neznámého vojína, zborovskou tradicí vycházející z působení československých legionářů v první světové válce, dukelskou tradicí, která po druhé světové válce vytlačila v socialistickém Československu původní tradici legionářskou či dnešní návratem k tradici vlčích máků a oslav Dne veteránů 11. listopadu.

Zahraniční stopu na výstavě zastupuje například francouzská veteránská tradice modrých chrp (Bleuet de France), která v sobě nese symboliku modrých uniforem nošených francouzskou pěchotou od roku 1915, či květnový Memorial Day, kdy svým padlým vojákům prokazují úctu Američané.

Autoři výstavy nemohli opominout ani novodobé válečné veterány Armády České republiky ze zahraničních operací z Kuvajtu, balkánských operací nebo z nedávného působení AČR v Afghánistánu či Mali. Poslední panel – který dal název i celé výstavě – se nese v obecnějším duchu a zamýšlí se nad postavením válečných veteránů ve společnosti či vnímáním této tradice v českém prostředí.

Nedílnou součástí výstavy jsou i zapůjčené legionářské uniformy, drobné předměty denní potřeby, plynové masky, jídelní nádobí či různé výstrojní doplňky nacházející se v šesti prosklených vitrínách. Unikátní jsou především vystavené artefakty nebo osobní věci z pozůstalosti po veliteli anglického výsadku skupiny “CLAY-EVA”, majorovi v. v. Antonínu Bartošovi.

Při příležitosti této výstavy byla KCVV Brno věnována státní vlajka ČR s podpisy členů prvního kontingentu UNPROFOR 1992.

Výstava potrvá v Komunitním centru pro válečné veterány v Brně do konce listopadu 2021.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Vojenský historický ústav Praha /r

Knižné novinky