Špecialisti z Ozbrojených síl SR pomáhajú

Vojenskému historickému múzeu Piešťany


Špecialisti z Ozbrojených síl Slovenskej republiky v letných mesiacoch tohto roka nadviazali na úspešnú spoluprácu s Vojenským historickým múzeom Piešťany z uplynulých rokov a opäť prezentovali svoje majstrovstvo a um pri technickej pomoci zameranej na odbornú ochranu zbierkových predmetov tvoriacich zbierkový fond nášho vojenského múzea.

Konkrétne príslušníci 13. mechanizovaného práporu z Levíc realizovali v areáli piešťanského Vojenského historického múzea súbor odborných činností spojených s obnovou povrchového náteru a kompletizáciou zbierkových predmetov – vyslobodzovací tank VT-34, trenažér riadiaci stredný T-55 C2. Taktiež ošetrili časť zbierkových predmetov patriacich do zbierky XIII. Pomohli aj pri odbornom ošetrení vozidla UAZ 452D (svetlomet APP-90P) a vozíka motorového Multicar M22. V auguste tohto roka odviedli „kus práce“ pri odbornom ošetrení ďalších zbierkových predmetov – troch kontajnerov ISO 1C poľnej mechanizovanej práčovne PMP-79.

Vojenskí profesionáli z topoľčianskeho práporu logistiky Brigády bojového zabezpečenia pomohli vojenským múzejníkom pri presune veľkorozmerných zbierkových predmetov z vonkajších depozitárov do stálej expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch.

„Bokom nezostali stáť“ ani príslušníci slovenského vojenského letectva z Taktického krídla generálmajora Otta Smika zo Sliača, ktorí počas letných augustových dní pomohli pri výbere a následnom skompletizovaní leteckého výstroja a výzbroje na prezentovaných zbierkových predmetoch – leteckej technike umiestnenej na letisku v Piešťanoch.

Všetky odborné činnosti spojené s ošetrením zbierkových exponátov, ako aj s ich prepravou, boli vykonané na vysokej profesionálnej úrovni, s hrdosťou na prácu ich predchodcov a technickú vyspelosť vojenskej techniky, ktorí spoločne tvorili bohatú vojenskú minulosť Slovenska.

Za odvedenú prácu patrí všetkých zainteresovaným príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky naša srdečná vďaka.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Knižné novinky