Vojenskí historici na vedeckej konferencii

v Považskej Bystrici


V dňoch 9. a 10. septembra 2021 sa v priestoroch Mestského úradu v Považskej Bystrici uskutočnila vedecká konferencia Regióny v dobe neslobody (1938 – 1989). Jej organizátorom boli Ústav pamäti národa spolu s Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Cieľom tohto podujatia bola prezentácia najnovších poznatkov o situácii a živote v mestách, obciach či celých regiónoch v čase vlády dvoch nedemokratických režimov na Slovensku.

Konferencia bola rozdelená do dvoch blokov. Prvý bol venovaný problematike miestnej správy v dobe neslobody. V jeho rámci odzneli aj zaujímavé príspevky načrtávajúce teoretické východiská a perspektívy historického výskumu regionálnych dejín a fungovania verejnej správy.

Druhý blok bol venovaný problematike politiky, spoločnosti, súdnictva a perzekúcií v regiónoch. V rámci tohto bloku, v sekcii venovanej perzekúciám, vystúpili so svojimi príspevkami aj dvaja vedeckí pracovníci Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ. PhDr. Igor Baka, PhD. sa v príspevku Židovské „vojenské“ tábory v Malých Karpatoch počas deportácií v roku 1942 zaoberal problematikou pracovných jednotiek, prezenčne slúžiacich Židov zo VI. robotného práporu Pracovného zboru MNO. Mgr. Matej Medvecký, PhD. vystúpil s príspevkom spravodajského prenikania z Bratislavy do Rakúska v povojnovom období.

Oba príspevky historikov VHÚ Bratislava vzbudili záujem prítomných účastníkov konferencie. V rámci programu vedeckej konferencie zástupcovia VHU absolvovali aj viaceré neformálne stretnutia s kolegami z iných vedeckých pracovísk.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Knižné novinky