Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Historie zahraničních operací Armády ČR

přehledně a komplexně na webu VHÚ Praha


Zásadním projektem Vojenského historického ústavu Praha je v současnosti dokumentování účasti v zahraničních operacích československé a české armády od roku 1990 do současnosti. Jeho nedílnou součástí je rovněž získávání předmětů do sbírek VHÚ, které se bezprostředně vztahují k těmto operacím. Informaci o aktivitách VHÚ Praha uvádíme nyní v přehledné podobě na webových stránkách vhu.cz, a to v samostatné rubrice nazvané Historie zahraničních operací.

Čítať ďalej
  • 19.02. 2021
  • VHÚ Praha

Vojenský historický ústav k Vám domov XCIII.

Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny


Najviac českých a slovenských emigrantov, odhodlaných zapojiť sa do zahraničného odboja, sa v druhej polovici roka 1939 sústredilo vo Francúzsku, kde perspektívu výstavby československého vojska umocňovala prítomnosť značného množstva krajanov..

Čítať ďalej
  • 19.02. 2021
  • VHÚ Bratislava

Rozhovor s  brig. gen. v. v. Karlem Blahnou

Brigádní generál v.v. Karel Blahna se stal prvním velitelem československého praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR, který byl nasazen v dubnu 1992 v náročných podmínkách Sektoru Jih v takzvané srbské Krajině na území dnešního Chorvatska.

Čítať ďalej
  • 19.02. 2021
  • VHÚ Praha

Vojenský historický ústav k Vám domov XCI.

Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny


Počas druhej svetovej vojny sa tisíce Slovákov a príslušníkov národností žijúcich na území Slovenska zapojili do bojov proti nacistickému Nemecku a jeho spojencom v čs. vojenských jednotkách sformovaných v zahraničí.

Čítať ďalej
  • 16.02. 2021
  • VHÚ Bratislava
Naspäť 1 2 3 4 61 120 180 239

Knižné novinky