Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Nové expozice Armádního muzea Žižkov, 4. část:

Zážitkový sál, zákopy první světové války


Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo, bojovalo, přežívalo i umíralo, a to vše v mnohdy zcela nelidských podmínkách. Součástí nové expozice Armádního muzea Žižkov je část, která návštěvníkům umožní projít si zákopem první světové války a alespoň částečně pochopit, jak realita v takových místech vypadala.

Čítať ďalej
  • 03.10. 2022
  • VHÚ Praha

Strakoničtí vojáci předali 45 tisíc korun

do Vojenského fondu solidarity


Strakoničtí vojáci předali minulý týden 45 000 Kč do Vojenského fondu solidarity. Jednalo se o výtěžek z dálkového pochodu Military Death March, který vojáci uspořádali letos v dubnu na Šumavě.

Čítať ďalej
  • 03.10. 2022
  • 25. plrp

Rezort obrany podporil výstavbu sochy

venovanej velikánovi gen. M. R. Štefánikovi


Ministerstvo obrany SR podporilo v rámci svojej dotačnej schémy ďalší projekt v prospech ochrany a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Na zhotovenie sochy generála Milana Rastislava Štefánika poskytlo mestu Stará Ľubovňa celkovo 25 000 eur.

Čítať ďalej
  • 03.10. 2022
  • Ministerstvo obrany SR

Ministryně obrany za veterány v Olomouci

Ministryně obrany Jana Černochová ve čtvrtek 29. září navštívila Vojenskou nemocnici Olomouc. Jejím zřizovatelem je stejně jako u ÚVN Praha a VN Brno Ministerstvo obrany. Olomoucká nemocnice je nejstarší vojenskou nemocnicí na území bývalého Československa a od roku 2017 zde funguje unikátní oddělení následné intenzivní péče pro děti.

Čítať ďalej
  • 03.10. 2022
  • Ministerstvo obrany ČR

Aktivity VHÚ Bratislava spojené

so 78. výročím Karpatsko-duklianskej operácie


V dňoch 5. a 6. októbra 2022 si na pietnych miestach nachádzajúcich sa na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky pripomenieme už 78. výročie Karpatsko-duklianskej operácie (ďalej „KDO") a zároveň aj Deň hrdinov KDO. Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ"), uvedomujúc si význam historických udalostí spätých so začiatkom oslobodzovacích bojov na území Slovenska, realizoval ako správca národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových a ďalších múzejných objektov na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) a vo Svidníku prostredníctvom svojho svidníckeho múzejného pracoviska niekoľko akcií, ktoré majú za cieľ prispieť k celkovému zatraktívneniu týchto pamätných miest v očiach širokej verejnosti.

Čítať ďalej
  • 30.09. 2022
  • VHÚ Bratislava
Naspäť 1 2 3 4 93 185 276 368

Knižné novinky