Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vzácna návšteva vo VHM Piešťany

Dňa 13. novembra 2019 navštívil Vojenské historické múzeum v Piešťanoch J. E. Andy John Garth, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike. Jeho sprievod tvorili vojenský pridelenec obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike plk. David Catmur, ako aj ďalší zamestnanci veľvyslanectva.

Čítať ďalej
  • 20.11. 2019
  • VHÚ Bratislava

Restaurování bronzové plastiky sv. Václava

Ve fondu sochařského umění, který je součástí sbírek Vojenského historického ústavu Praha, se nachází bronzová solitérní postava sv. Václava na mramorovém podstavci. Předlohou se zřejmě stala kamenná socha z katedrály sv. Víta v Praze. Podobné plastiky v období první republiky dotvářely prostředí pracoven významných osobností.

Čítať ďalej
  • 19.11. 2019
  • VHÚ Praha

Představitelé vysokých škol a studenti

si v Ruzyni připomněli události roku 1939


V Kasárnách 17. listopadu v Praze - Ruzyni si dnes lidé připomněli uzavření vysokých škol nacisty a další události, které se nejen na tomto místě odehrály před 80 léty. Vzpomínalo se i na začátek pádu komunistické totality před 30 léty.

Čítať ďalej
  • 15.11. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Ocenenie prof. PhDr. Leona Sokolovského, CSc.

Minister obrany SR dňa 13. novembra 2019 odovzdal vojenské vyznamenanie Pamätnú medailu ministra obrany SR 1. stupňa (zlatú) prof. PhDr. Leonovi Sokolovskému, CSc., členovi Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, ktorý sa dňa 2. novembra 2019 dožil významného životného jubilea.

Čítať ďalej
  • 15.11. 2019
  • VHÚ Bratislava

Zatvorenie bádateľne VHA

Od 25. do 29. novembra 2019 bude bádateľňa Vojenského historického archívu (VHA) z technických príčin pre verejnosť zatvorená.

Čítať ďalej
  • 15.11. 2019
  • VHÚ Bratislava
Naspäť 1 2 3 4 35 69 103 137

Knižné novinky