Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Granát gumový cvičný 350 g

Gumený cvičný granát s hmotnosťou 350 g slúži ako výcviková, športovo-branná pomôcka na zdokonaľovanie vrhu „granátom“ do diaľky. Jedná sa o jednoduchý celogumený výrobok vulkanizovaný z častí dvojdielnej formy. Tvar tela bol odvodený od útočného granátu vz. 21 prezývaného „Janeček“, z obdobia 1. Československej republiky.

Čítať ďalej
  • 26.10. 2021
  • VHÚ Bratislava

Podpořte vojáky a válečné veterány

přispěním do tradiční sbírky


Už posedmé vyhlašuje Vojenský fond solidarity sbírku ke Dni válečných veteránů. Probíhat bude od 25. října do 19. listopadu a zapojit se mohou jak vojáci a civilní zaměstnanci resortu obrany, tak široká veřejnost.

Čítať ďalej
  • 26.10. 2021
  • Armáda ČR

MO SR si pripomenulo Medzinárodný deň OSN

Uplynulé 76. výročie vzniku Organizácie spojených národov, ktoré je zároveň Medzinárodným dňom OSN, si predstavitelia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR pripomenuli slávnostným nástupom v priestoroch ženijného práporu Sereď.

Čítať ďalej
  • 26.10. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Před sto léty, 24. října 1921,

Československo mobilizovalo


Mobilizace branné moci je kritickou zkouškou pohotovosti státu a jeho společnosti. Československo k tomuto krajnímu kroku přistoupilo na sklonku října 1921 v situaci, kdy se cítilo bezprostředně ohroženo návratem ex-císaře Karla Habsburského k moci v sousedním Maďarsku.

Čítať ďalej
  • 25.10. 2021
  • VHÚ Praha

Výročie narodenia Juraja Langsfelda

Rozkazom Prezidenta Slovenskej republiky z 10. januára 2017 bol vojenskému útvaru 1037 (Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin) zapožičaný čestný názov „Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Juraja Langsfelda“.

Čítať ďalej
  • 21.10. 2021
  • ZaVaMD
Naspäť 1 2 3 4 74 148 221 294

Knižné novinky