ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Výcvik ostreľovačov

Za riadenia veliaceho poddôstojníka 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov nadrotmajstra Michala Tamáša sa v dňoch 22. až 23. februára 2018 a 5. až 8. marca 2018 uskutočnil spoločný výcvik ostreľovačov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov a 23. motorizovaného práporu Trebišov.

Čítať ďalej
  • 15.03. 2018
  • 21. zmpr

Toxic Lance 2018

Jednou z hlavných úloh NFIU SVK je koordinovať a podporovať medzinárodné výcviky a cvičenia na Slovensku. Dnes sa príslušníci NFIU SVK zúčastnili cvičenia Toxic Lance 2018, ktoré sa koná v RCHBO výcvikovom a skúšobnom centre Zemianske Kostoľany, kde príslušníci práporu RCHBO z Rožňavy, ale aj českí a americkí vojaci precvičujú činnosti s toxickými chemickými látkami.

Čítať ďalej
  • 15.03. 2018
  • prrchbo

MO ČR nakoupí tankovou munici

Ministryně obrany Karla Šlechtová včera schválila uzavření rámcové smlouvy na pořízení tankové munice od české společnosti STV Group. Rámcová smlouva na sedm druhů munice bude uzavřena v nejbližších týdnech.

Čítať ďalej
  • 14.03. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Vojenští a státní policisté na veletrhu Motosalon

Ozbrojené složky, které ke své činnosti využívají motocykly, se letos poprvé zúčastnily veletrhu Motosalon v Brně. Ten se pod záštitou BESIPU uskutečnil od čtvrtka 8. do neděle 11. března na brněnském výstavišti. Jednostopé stroje Vojenské policie, Hradní stráže a Policie České republiky si prohlédlo 60 tisíc návštěvníků.

Čítať ďalej
  • 14.03. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Atraktívnejšie aktívne zálohy a lepšie podmienky

pre vojakov vyslaných na cvičenie do zahraničia


Vojaci zaradení do aktívnych záloh budú cvičiť za atraktívnejších podmienok. Vyplýva to z novely zákona o brannej povinnosti, ktorú včera schválila Národná rada SR. V zmysle novely z dielne rezortu obrany bude po novom možné refundovať mzdu a cestovné náklady spojené s prepravou na pravidelné cvičenie a z cvičenia nielen zamestnancom, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám. Počíta tiež s úhradou nákladov zamestnávateľovi v súvislosti s platením sociálneho a verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo obrany SR novelou naplnilo ďalší bod Programového vyhlásenia vlády SR a programu Slovenskej národnej strany.

Čítať ďalej
  • 14.03. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky