ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Výber nových príslušníkov do prISTAR Prešov

V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č. SCKM-45-158/2016 zo 4. októbra 2016 o personálnom výbere profesionálnych vojakov do práporu ISTAR 2. mb špecializácie 112 (odborník na spravodajstvo z ľudských zdrojov) vyhlasuje veliteľ Pozemných síl OS SR výber profesionálnych vojakov na obsadenie funkcií Čšp 112 v rote spravodajskej podpory práporu ISTAR Prešov v hodnostiach: poručík, rotmajster, rotný a čatár.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2017
  • Veliteľstvo pozemných síl

Minister Gajdoš uviedol do Siene slávy

ďalších štyroch novodobých veteránov


Sieň slávy ministerstva obrany je bohatšia o ďalších štyroch novodobých veteránov. Za mimoriadne skutky nad rámec plnenia služobných povinností do nej minister obrany SR Peter Gajdoš v pondelok 4. novembra uviedol pplk. v. v. Daniela Bavoľára, nrtm. Antonína Havlína a dvoch príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2017
  • Ministerstvo obrany SR

Získat zkušenosti v zahraniční operaci,

přejí si mladí vojenští záchranáři


Během uplynulých dvou týdnů se v posádce 25. protiletadlového raketového pluku uskutečnil další z řady speciálních zdravotnických výcviků CLS (Combat LifeSaver), ve kterém se vojáci učí, jak poskytnout prvotní neodkladnou pomoc v bojových podmínkách. Svou premiéru při vedení výuky si zde odbyli noví zdravotničtí záchranáři, kteří ke strakonickému útvaru nastoupili letos v červenci.

Čítať ďalej
  • 04.12. 2017
  • 25. plrp

Meopta bude vyrábět zaměřovače pro CV90

Meopta, český výrobce přesné optiky, se bude podílet na výrobě unikátní zaměřovací technologie pro bojová vozidla pěchoty (BVP) typu CV90 společnosti BAE Systems. Meopta podepsala memorandum o porozumění se společností Saab. Tato dohoda, k jejímuž uzavření došlo na Dnech NATO 2017 v Ostravě, se týká výroby klíčových komponent pro systém řízení palby obrněnců CV90, v níž Meopta a Saab figurují jako subdodavatelé.

Čítať ďalej
  • 01.12. 2017
  • BAE Systems

Knižné novinky