ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Zimná charitná zbierka šatstva

V období od 1. novembra do 11. decembra 2017 bola na Ministerstve obrany a Generálnom štábe OS SR duchovnou službou vyhlásená zbierka šatstva pre ľudí bez domova.

Čítať ďalej
  • 19.12. 2017
  • Ozbrojené sily SR

Návšteva v Detskom domove Kráľová Lehota

Kto by nechcel vidieť žiariť v očiach detí tú čistú radosť z darčekov? O čo väčšie je uspokojenie, keď sa podarí vyčarovať úsmev na tvárach detí, ktorým nebolo dopriate byť v tento požehnaný čas so svojou vlastnou rodinou.

Čítať ďalej
  • 19.12. 2017
  • Vojenská polícia SR

Kurzy prvej pomoci a ďalšie kurzy

V dňoch 28. 9. - 29. 9. 2017 sa na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši pod odborným vedením kpt. MUDr. Rastislava Jurkoviča uskutočnil Kurz Obsluha a používanie nadstavby a zdravotníckych prístrojov sanitného vozidla Mercedes – Benz G 300 CDI.

Čítať ďalej
  • 19.12. 2017
  • Úrad hlavného lekára OS SR

Knižné novinky