ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Civilisté se stali na pětadvacet hodin vojáky

Zdravotní sestra, student, překladatel nebo majitel firmy – tři desítky civilistů rozličných profesí z různých koutů republiky zavítaly tento víkend k 25. protiletadlovému raketovému pluku, aby si vyzkoušely, jaké to je být vojákem z povolání. Pod dohledem strakonických instruktorů se zúčastnili vševojskového výcviku a poznali některé protiletadlové systémy.

Čítať ďalej
  • 11.03. 2019
  • 25. prlp

Platy vojakov zvýšime v priemere o 300 eur

Uviedol to minister Peter Gajdoš


Platy profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR sa tento rok zvýšia v priemere o 300 eur. Ide o jedno z opatrení, ktorými chce rezort obrany zlepšiť podmienky výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov. Materiály, z ktorých zmeny vyplývajú už prešli predbežným pripomienkovým konaním, pričom v rámci legislatívneho procesu bude nasledovať medzirezortné pripomienkovanie.

Čítať ďalej
  • 11.03. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Generálporučík Zmeko vo Zvolene

V dňoch 5. až 6. marca sa v priestoroch Veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene uskutočnilo Zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR. Podľa štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša bolo jeho hlavnou úlohou okrem vyhodnotenia činnosti štruktúry veliacich poddôstojníkov a splnenia úloh vo výcvikovom roku 2018 aj stanovenie si úloh na podporu priorít náčelníka GŠ OS SR, ktoré boli predstavené na jeho veliteľskom zhromaždení 5. a 6. februára 2019.

Čítať ďalej
  • 11.03. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR bude rokovať

o obstaraní 3D rádiolokátorov


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ukončilo vyhodnocovaciu fázu prijatých vládnych ponúk v súvislosti s obmenou rádiolokačnej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Konkrétne ide o 17 ks 3D rádiolokátorov – 6 ks stredného, 5 ks malého a 6 ks blízkeho dosahu, ktoré rezort plánuje obstarať v súvislosti s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030, schváleným vládou SR v roku 2017.

Čítať ďalej
  • 11.03. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Presuny vojenskej techniky cez územie SR

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 11. do 17. marca 2019. Celkovo by malo ísť o 22 cestných presunov zahraničných vojsk, ako aj jeden medzinárodný železničný transport príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Čítať ďalej
  • 11.03. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky