ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Česká a maďarská vojenská policie

si po náročném cvičení domluvily spolupráci


Celoroční odborná příprava Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT) vyvrcholila v Brně závěrečným cvičením CAX Sharp Lynx 2018, které se uskutečnilo od 28. května do 8. června v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT). Cvičení se zúčastnilo 96 vojenských policistů a podílelo se na něm 18 operátorů 7. mechanizované brigády z Hranic a 14 zaměstnanců CSTT.

Čítať ďalej
  • 11.06. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

V Seredi sa začal výcvik ďalších vojakov

zaradených do aktívnych záloh


V Ženijnom prápore Sereď sa dnes začal výcvik ďalších vojakov zaradených do aktívnych záloh. 40 vojakov, z toho 6 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, medzi ktorými je aj jedna žena, ako aj 10 bývalých profesionálnych vojakov a 24 absolventov povinnej vojenskej služby si bude v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov precvičovať svoje základné zručnosti a spôsobilosti prevažne v Centre výcviku Lešť.

Čítať ďalej
  • 11.06. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

MO SR upozorňuje na presuny cez Slovensko

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 11. do 17. júna 2018. Celkovo by malo ísť o 53 cestných presunov a 2 železničné transporty zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun českých a poľských vojakov.

Čítať ďalej
  • 11.06. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Modré barety darovali krv na Cypre

Myšlienka pomáhať a zachraňovať život neobchádza ani aktuálnu rotáciu vojakov pôsobiacich na Cypre. Pokračovateľmi už tradície darovania krvi v Sektore 4 v mierovej operácií UNFICYP sa stali ďalší 11 slovenskí profesionálni vojaci a 1 srbský vojak za čo im patrí veľké poďakovanie za ich šľachetný čin.

Čítať ďalej
  • 08.06. 2018
  • UNFICYP

Knižné novinky