ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Kariérových kurzů na Univerzitě obrany

se účastní stovka důstojníků


Ve středu 5. září se v aule Univerzity obrany uskutečnilo slavnostní zahájení studia posluchačů 35. kurzu Generálního štábu a dvou cyklů kurzů pro vyšší důstojníky. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, ředitel odboru vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška a představitelé vedení Univerzity obrany v čele s prorektorem UO pro rozvoj a internacionalizaci plukovníkem Luďkem Jedličkou.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Na vojenskou střední školu

nastoupilo 107 nováčků


Po dvouměsíčním prázdninovém volnu se otevřela i Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Celkem nastoupilo 107 nováčků, z toho je 20 dívek. Školu v denním studiu navštěvuje 384 studentů.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Vojenskí chemici budú cvičiť na Slovensku

Vojenskí špecialisti pre oblasť radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) si aj tento rok precvičia svoje postupy spolu so zahraničnými tímami na medzinárodnom vojenskom cvičení Toxic Valley 2018.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Slovenskí a českí vojaci si overia spôsobilosti

pri riešení krízových situácií


Príslušníci Ženijného práporu Sereď si spolu s príslušníkmi Armády Českej republiky z 15. ženijného práporu Bechyňe precvičia základné spôsobilosti pri plnení úloh v rámci domáceho krízového manažmentu, a to najmä pri vzniku živelných pohrôm. Cvičenie Rieka 2018 bude prebieha v Kráľovej nad Váhom od 9. do 14. septembra 2018.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Vlci a líšky spoločne

Na základe plánu prípravy na mesiac september vykonali 4. septembra 2018 obväziská 21. zmiešaného mechanizovaného práporu (21. zmpr) a 23. motorizovaného práporu (23. mopr) Trebišov spoločnú odbornú prípravu na Posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce, za riadenia starších zdravotníkov 21. zmpr a 23. mopr.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2018
  • 23. mopr

Knižné novinky