ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

V Banskej Bystrici sa zrodila nová tradícia

V priestoroch stálej expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici sa 14. novembra zrodila nová tradícia. Riaditeľ Vojenskej polície plukovník Michal Migát za prítomnosti riaditeľov všetkých odborov VP a veliaceho poddôstojníka VP štábneho nadrotmajstra Radovana Orgoníka v priestoroch Pamätníka SNP udelil osvedčenie všetkým absolventom vstupného odborného kurzu vojenských policajtov. Absolvovali ho v dvoch termínoch počas roka 2017 v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek.

Čítať ďalej
  • 16.11. 2017
  • Vojenská polícia SR

Debata o A-10C Thunderbolt II pokračuje

Je jasné, že jednoho dne budou muset být tak jako tak vyřazeny ze služby. Otázkou zůstává, kdy se tak stane. Bitevní letouny A-10C Thunderbolt II představují již řadu let ožehavé téma jak v rámci US Air Force, tak i v Kongresu Spojených států. Jejich budoucnost je v současnosti znovu podrobována důkladné analýze.

Čítať ďalej
  • 16.11. 2017
  • Tomáš Soušek

Medzinárodný výcvik príslušníkov CIMIC

V kasárňach SNP v Martine, konkrétne v priestoroch Strediska CIMIC a PSYOPS, sa dňa 13. novembra 2017 začal spoločný výcvik krajín Poľska, Rumunska, Česka a Slovenska v odbornosti civilno-vojenská spolupráca (CIMIC – z anglického „Civil-Military Cooperation“).

Čítať ďalej
  • 15.11. 2017
  • Pozemné sily OS SR

Knižné novinky