ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Hlavná výcviková úloha splnená

V súlade s plánom prípravy Samohybného delostreleckého oddielu na výcvikový rok 2017 v dňoch 14. až 16. novembra 2017 vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou plnil Samohybný delostrelecký oddiel svoju hlavnú výcvikovú úlohu v roku 2017, vykonanie individuálnych palebných úloh priamou streľbou v rámci prípravy delostreleckých odborností pre mechanizovanú brigádu.

Čítať ďalej
  • 21.11. 2017
  • Pozemné sily OS SR

Seredskí potápači strieľali z vody

Záver výcvikového roka 2017 využili aj príslušníci potápačsko-prieskumných odborností seredského ženijného práporu. Riadiaci zamestnania, veliaci poddôstojník ženijno-prieskumnej čaty rotmajster Michal Ščepkom, konštatuje, že kvalitu a úspešnosť výcviku spomínaných odborností sa rozhodli preveriť na kontrolných zamestnaniach. Aj v priestoroch posádkovej strelnice v Tomášikove.

Čítať ďalej
  • 21.11. 2017
  • Pozemné sily OS SR

Prvá fáza previerky CREVAL NC 2013 mb ukončená

Počas štyroch dní vykonával národný previerkový tím CREVAL (Combat Readiness Evaluation) Generálneho štábu Ozbrojených síl SR 1. fázu previerky pripravenosti Národného cieľa 2013 mechanizovaná brigáda (ďalej len „NC 2013 mb“).

Čítať ďalej
  • 21.11. 2017
  • Pozemné sily OS SR

Druhý týždeň výcviku do operácie UNFICYP

Prvý týždeň spoločnej prípravy cvičiacich profesionálnych vojakov OS SR na vyslanie do vojenskej operácie UNFICYP bol vedený na požadovanej úrovni, čo skonštatoval aj zástupca veliteľa Vzdušných síl OS SR brigádny generál Miroslav Lorinc, ktorý vykonal kontrolu výcviku v protilietadlovej raketovej brigáde (plrb) v Nitre dňa 7. novembra a vyjadril svoju plnú spokojnosť.

Čítať ďalej
  • 20.11. 2017
  • plrb

Knižné novinky