ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Ukončenie Ďalšieho odborného výcviku

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Ďalšieho odborného výcviku v Poddôstojníckom klube Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Do kurzu nastúpilo 18 profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR.

Čítať ďalej
  • 26.09. 2018
  • ZaVaMD

Pripomenuli sme si Deň Ozbrojených síl SR

V predstihu sme si v piatok 21. septembra v priestoroch Kutuzovových kasární pripomenuli Deň Ozbrojených síl SR. Na úvod slávnostného zhromaždenia čelní predstavitelia rezortu položili vence a zapálili sviečky pri pamätníku zmierenia, ktorý v sebe uchováva prste hliny z bojísk, na ktorých položili životy slovenskí vojaci, ako aj v sieni cti a slávy kde sme si pripomenuli padlých v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.

Čítať ďalej
  • 26.09. 2018
  • Ozbrojené sily SR

Strelecká súťaž riaditeľa VP SR

Dňa 19. septembra 2018 sa v priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek uskutočnil 22. ročník streleckej súťaže riaditeľa Vojenskej polície a 12. ročník Memoriálu pplk. Ľuboša Beláka, ktorú zahájil zástupca riaditeľ vojenskej polície pplk. Ing. Valentín CEBO.

Čítať ďalej
  • 26.09. 2018
  • Vojenská polícia SR

Konferencia veliteľov VP krajín NATO

V dňoch 17. až 21. septembra sa v Sofii, Bulharská republika, uskutočnila konferencia veliteľov vojenských polícií krajín NATO (MP CC) za účasti prizvaných hostí z krajín participujúcich v projekte Partnerstvo za mier a hostí z veliteľských štruktúr NATO (ACO, ACT, JFC Brunssum) a centier výnimočnosti NATO MP COE a NATO SP COE.

Čítať ďalej
  • 26.09. 2018
  • Vojenská polícia SR

Slovenský štít vstúpil do finálnej fázy

V nedeľu 23. septembra ráno sa nástupom jednotiek začala finálna fáza cvičenia Slovenský štít 2018, ktorého cieľom je preveriť plánovacie a riadiace procesy mechanizovanej brigády a veliteľstva operačného zoskupenia.

Čítať ďalej
  • 25.09. 2018
  • Ozbrojené sily SR

Knižné novinky