ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Príslušníci PSYOPS na cvičení Soft Caps 2017

Príslušníci Strediska CIMIC a PSYOPS (StrCaP) dislokovaného v Martine sa v termíne 19. - 29. septembra 2017 zúčastnili na medzinárodnom cvičení Soft Caps 2017 vo výcvikovom priestore Ócsa v Maďarskej republike.

Čítať ďalej
  • 06.10. 2017
  • Pozemné sily OS SR

Prehliadka diel FotoAtak 2017 a Galéria Mil 2017

Slová ako talent, tvorivosť a ich verejné predstavenie boli oporným základom v príhovoroch počas zvolenského posádkového kola celorezortných súťažných prehliadok roku 2017, ktoré sa konalo dňa 3. októbra 2017 v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene.

Čítať ďalej
  • 05.10. 2017
  • Vzdušné sily OS SR

Vláda SR schválila vyslanie vojakov do Iraku

Bezpečnostná rada a vláda Slovenskej republiky včera schválili mandát na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl SR do Iraku v počte do 25 osôb. Ich úlohou bude výcvik, poskytovanie poradenstva a asistencia pri budovaní kapacít irackých bezpečnostných síl v rámci aktivity NATO Training Capability Building. Materiál o vyslaní musí ešte schváliť Národná rada SR.

Čítať ďalej
  • 05.10. 2017
  • Ministerstvo obrany SR

Vyvrcholilo cvičenie Toxic Valley 2017

Vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (VTC RCHBO) Zemianske Kostoľany sa uskutočnilo v dňoch 18. až 29. septembra medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2017.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2017
  • Ozbrojené sily OSR

Kurz prvej pomoci

V dňoch 12. až 14. septembra tohoto roku sa uskutočnil na Oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku Úradu hlavného lékara Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši Kurz prvej pomoci, zameraný na poskytovanie prvej pomoci, praktický nácvik obväzovej techniky a kardiopulmonálnej resuscitácie.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2017
  • Úrad hlavného lekára OS SR

Knižné novinky