ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Bojové školské streľby mínometných jednotiek

a predsunutých pozorovateľov 1. mb


V priestoroch Centra výcviku Lesť od 20. marca pôsobia cvičiace jednotky zložené z príslušníkov Raketometného oddielu Rožňava, 11.mpr Martin, 12.mpr Nitra, 13.mpr Levice, Ženijného práporu Sereď a veliteľstva 1.mechanizovanej brigády Topoľčany.

Čítať ďalej
  • 28.03. 2019
  • rmo

Slovenský štít 2019

Ďalší krok k úspešnému zvládnutiu cvičenia


Priestory Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne v dňoch 27. a 28. marca 2019 hostili Úvodnú plánovaciu konferenciu pre pripravované cvičenie Slovenský štít 2019. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia všetkých zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky participujúcich na cvičení, ako aj príslušníci zahraničných armád – USAREUR, Národnej gardy Indiana, Armády Českej republiky, Maďarských ozbrojených síl a Armády Poľskej republiky.

Čítať ďalej
  • 28.03. 2019
  • Pozemné sily OS SR

Začatie základného vojenského výcviku v Martine

Brány Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ZaVaMD) sa už po druhýkrát v roku 2019 otvorili 26. marca pre 100 čakateľov prípravnej štátnej služby, ktorí tu absolvujú základný vojenský výcvik a kasárne 4. čs. brigády Martin sa im stanú na sedem týždňov domovom. Medzi čakateľmi je aj 19 žien.

Čítať ďalej
  • 28.03. 2019
  • ZaVaMD

Podpora komplexného štábneho nácviku v Leviciach

Príslušníci Základne nasaditeľných KIS (ZaNKIS) sa v dňoch 19. až 21. marca 2019 zúčastnili komplexného štábneho nácviku (KŠN) 13. mechanizovaného práporu Levice, kde pre cvičiace jednotky veliteľstva a štábu zabezpečovali spojenie a KIS podporu.

Čítať ďalej
  • 28.03. 2019
  • ZaNKIS

Toxic Lance 2019

Už tradične sa v mesiacoch marec a apríl koná medzinárodné špecializované cvičenie špecialistov radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) pod názvom Toxic Lance 2019.

Čítať ďalej
  • 28.03. 2019
  • prrchbo

Knižné novinky