ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Mnohonárodný ženijný prápor TISA

rozšíri svoju pôsobnosť o povodie Dunaja


Mnohonárodný ženijný prápor, ktorého cieľom je cezhraničná pomoc obyvateľom v prípade živelných katastrof v povodí rieky Tisa, rozšíri svoj priestor zodpovednosti o povodie rieky Dunaj. Návrh protokolu, ktorý doplní existujúcu medzivládnu dohodu, včera schválila Bezpečnostná rada a vláda SR.

Čítať ďalej
  • 12.09. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Psovodi z tk Sliač - viacnásobní víťazi

V dňoch 2. až 6. septembra 2019 sa konali vo Vlkanovej v časti Hronsek v areáli Vojenskej polície Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Pätnásty ročník tohto podujatia prebehol pod vedením nadrotmajstra Ondreja Bihariho. Súťažilo sa v štyroch disciplínach - poslušnosť, cviky obrany, stopa a vševojsková disciplína.

Čítať ďalej
  • 12.09. 2019
  • tks

Návšteva príslušníkov strediska riadenia

a uvedomovania z Krakova vo Zvolene


Dňa 10. a 11. septembra 2019 sa na pôde krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen uskutočnila pracovná návšteva príslušníkov Poľského letectva zo strediska riadenia a uvedomovania z Krakova, vedená veliteľom, plukovníkom Piotrom Kurzykom.

Čítať ďalej
  • 12.09. 2019
  • kvrps

Poslanci schválili novelu zákona o obrane SR

Národná rada SR včera schválila novelu zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorú pripravilo Ministerstvo obrany SR s cieľom skvalitniť riadenie obrany štátu, vrátane procesu plánovania obrany. Nová právna úprava reaguje na poznatky rezortu obrany z aplikačnej praxe, ako aj výsledky analýz systému obrany štátu a reaguje tiež na aktuálny vývoj bezpečnostného prostredia.

Čítať ďalej
  • 12.09. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Ministr Metnar podepíše v Srbsku

mezivládní dohodu o spolupráci


Na třídenní oficiální návštěvu Srbské republiky včera odlétl prezident České republiky Miloš Zeman. V delegaci je rovněž ministr obrany Lubomír Metnar, který v Bělehradu podepíše se svým protějškem Aleksandarem Vulinem mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti obrany.

Čítať ďalej
  • 11.09. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky