ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti

príslušníkov 1. mechanizovanej brigády


Uvádzanie do bojovej pohotovosti, plnenie úloh mobilizácie a opatrení na ochranu síl spoločne nacvičujú v dňoch 15. a 16. októbra príslušníci veliteľstva brigády, podriadené útvary a jednotky 1. mechanizovanej brigády pod velením náčelníka štábu plukovníka Jána Halaja.

Čítať ďalej
  • 16.10. 2019
  • 1. mb

V Maďarsku začalo mezinárodní cvičení

Cooperative Security 2019


Zvládání nelegální masové migrace a ochrana vnějších hranic – takový je námět mezinárodního cvičení Cooperative Security 2019 (COOPSEC 19), které začalo v Maďarsku v pondělí 14. října.

Čítať ďalej
  • 15.10. 2019
  • Armáda ČR

Mobilizačné cvičenie „Prešov 2019“ preverí

pripravenosť zložiek rezortu obrany a vnútra


Mobilizačné cvičenie „Prešov 2019“ v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortu obrany a vnútra na plnenie úloh obrany štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR.

Čítať ďalej
  • 15.10. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Ročné previerky kynológov MS Poprad

V súlade s plánom prípravy Muničného skladu Poprad na mesiac október 2019 vykonali dňa 14. 10. 2019 príslušníci skupiny DaSS – psovodi previerky služobnej kynológie. Psovodi boli komisiou Vojenskej polície Vlkanová - Hronsek preverení z teoretických znalosti, ale aj z praktickej činnosti psov a psovodov s výsledkom „veľmi dobre“.

Čítať ďalej
  • 15.10. 2019
  • ZZ II.

Knižné novinky