ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Septembrový komplexný štábny nácvik

u Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády


V priestoroch stálej dislokácie Jaselských kasárni Topoľčany v termíne od 9. do 13. septembra 2019 za riadenia náčelníka štábu 1. mechanizovanej brigády plukovníka Jána Halaja prebieha Komplexný štábny nácvik pre cvičenie „Slovak Shield 2019“, za účasti príslušníkov Veliteľstva 1.mechanizovanej brigády Topoľčany a príslušníkov vyčlenených do štábu veliteľstva od ďalších jednotiek OS SR a MO SR ako základ mechanizovanej brigády Národného cieľa 2017.

Čítať ďalej
  • 11.09. 2019
  • 1. mb

Ukážka spôsobilostí a poslania ZZ II. Martin

Dňa 10. septembra 2019 bola v priestoroch veliteľstva Zásobovacej základne II. Martin vykonaná ukážka spôsobilostí a poslania základne pre 35 profesionálnych vojakov útvarov OS SR – frekventantov zaradených do ďalšieho odborného výcviku odbornosti L10 u ZaVaMD Martin.

Čítať ďalej
  • 11.09. 2019
  • ZZ II.

Záchranáři Moravskoslezského kraje

se i letos zúčastní Dnů NATO


Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje se jako každoročně zúčastní programu Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR a stejně tak se bude podílet na zajištění samotné akce.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2019
  • Jagello 2000

Strakoničtí během cvičení v Boleticích

ladí taktické postupy


Sladit standardní operační postupy, zdokonalit se v boji se vzdušným protivníkem, ale i simulovat pozemní cíle pro předsunuté letecké návodčí. To vše je úkolem osmi desítek příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, kteří se v těchto dnech ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice účastní taktického cvičení Red Dwarf.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2019
  • 25. plrp

Zaměstnanci Ministerstva obrany ČR

darovali školní potřeby dětem z Klokánku


O užitečné zpříjemnění začátku školního roku pro malé školáky z Klokánku v pražských Štěrboholech se postarali zaměstnanci Ministerstva obrany, sekce ekonomické, Agentury služeb a Agentury finanční. Uspořádali sbírku, v níž vybrali školní potřeby, které děti využijí ve školních lavicích.

Čítať ďalej
  • 10.09. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky