ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Výcvik jednotky do vojenskej operácie UNFICYP

Spoločným nástupom 5. júna v priestoroch Protilietadlovej raketovej brigády (plrb) Nitra sa začal spoločný a odborný výcvik 111 príslušníkov OS SR do vojenskej operácie UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus).

Čítať ďalej
  • 20.06. 2017
  • UNFICYP

Deň otvorených dverí v plrb Nitra

Dňa 1. 6. 2017 sa v priestoroch Protilietadlovej raketovej brigády Nitra konal Deň otvorených dverí v plrb s celkovou účasťou 1300 návštevníkov. Podujatie sa konalo v dvoch rovinách, a to teoretickej a praktickej. Teoretická časť pozostávala z premietania videí z bojových strelieb a oboznamovania návštevníkov s históriou plrb. Príslušníci regrutačného strediska informovali záujemcov o podmienkach vstupu do OS SR.

Čítať ďalej
  • 19.06. 2017
  • plrb

Ručný granátomet Ovod-R

Jednou z nenápadných, ale o to zaujímavejších noviniek na zbrojárskej výstave a konferencii IDEX 2017, ktorá sa konala v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, bol ručný reaktívny granátomet Ovod-R.

Čítať ďalej
  • 16.06. 2017
  • Miroslav Gyűrösi

Poľské ozbrojené sily na Sliači

V termíne od 30. mája do 9. júna 2017 poskytovala Letecká základňa Sliač podporu hostiteľskej krajiny (Host Nation Support Element) pre tranzit poľských ozbrojených síl cez územie SR. Jednotka poľských ozbrojených síl sa presúvala z Poľskej republiky do priestoru rozmiestnenia poľského kontingentu v Rumunsku.

Čítať ďalej
  • 14.06. 2017
  • tks

Programy vyzbrojování pro českou armádu

Redakce ATM přináší přehled nejvýznamnějších probíhajících nebo připravovaných akvizičních programů vedoucích k modernizaci a dozbrojení Armády České republiky. Výčet z pochopitelných důvodů nemůže zmiňovat veškeré programy.

Čítať ďalej
  • 13.06. 2017
  • Michal Zdobinský

Knižné novinky