ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Rotné taktické cvičenie s bojovou streľbou

Príslušníci 13. mechanizovaného práporu Levice vykonávajú v dňoch 10. – 12. októbra výcvik pre ukončenie etapizácie roty v priestoroch Centra výcviku Lešť. Riadiacim výcviku je veliteľ levického práporu podplukovník Richard Király.

Čítať ďalej
  • 12.10. 2017
  • Pozemné sily OS SR

MO ČR a LOM Praha Trade podporují veterány

Ministerstvo obrany České republiky ve spolupráci se společností LOM Praha Trade soustavně podporuje české válečné veterány v kulturní oblasti. V rámci sezóny 2017/2018 Pražského komorního orchestru (PKO) tak proběhnou čtyři koncerty kalendářního roku 2017 pro české válečné veterány. V souhrnu počítáme s účastí 600 válečných veteránů na jednotlivých pražských koncertech.

Čítať ďalej
  • 10.10. 2017
  • LOM Praha Trade

Colt M45A1 CQBP pro speciální jednotky

Pokud uslyšíme slovo Colt, asi jednou z prvních věcí, která se každému vybaví, je legendární model pistole M1911. Ta vznikla v konstrukční kanceláři slavného amerického výrobce ještě před první světovou válkou a do 80. let minulého století představovala jeden z hlavních typů ručních zbraní zavedených v ozbrojených silách Spojených států.

Čítať ďalej
  • 10.10. 2017
  • Dušan Rovenský

Modré barety sa pripravujú na inšpekciu

Dňa 2. októbra 2017 sa v operácii UNFICYP uskutočnil prvý medzinárodný nástup pod velením nového veliteľa Sektora 4 podplukovníka Jaroslava Marka. Počas nástupu veliteľ zhodnotil úlohy predchádzajúceho mesiaca, ktoré boli splnené a zároveň upozornil na dôležitosť úloh, ktoré príslušníkov Sektora 4 čakajú v nasledujúcom mesiaci.

Čítať ďalej
  • 10.10. 2017
  • UNFICYP

Knižné novinky